Pierwsze spotkanie Forum Dyrektorów Szkół Średnich Uniwersytetu w Białymstoku

Przedstawiciele liceów i techników z Białegostoku i Łomży spotkali się 12 października 2021 r. na Forum Dyrektorów Szkół Średnich Uniwersytetu w Białymstoku. Celem spotkania było przede wszystkim omówienie możliwości ściślejszej współpracy uczelni i szkół.

Uczestników spotkania przywitała dr hab. Jolanta Muszyńska, prof. UwB, prorektor ds. studenckich największej podlaskiej uczelni, która mówiła m.in. o tym, jak ważny dla uczelni jest otwarty, bezpośredni kontakt ze szkołami. To bowiem umożliwia uniwersytetowi lepsze wsłuchanie się w potrzeby tych placówek i uczniów.

Forum jest kontynuacją współpracy zapoczątkowanej jeszcze w poprzednim roku akademickim. Wtedy została utworzona Rada Dyrektorów Szkół Średnich przy Uniwersyteckie w Białymstoku. Jej pierwsze spotkanie odbyło się 30 września, członkowie Rady odebrali wówczas nominacje.  

Ustalenia Rady zaprezentowała podczas spotkania Dorota Sawicka, odpowiedzialna na uczelni m.in. za kontakty ze szkołami średnimi i jednocześnie pomysłodawczyni Forum. To m.in. koncepcja organizacji w szkołach Dnia Uniwersytetu w Białymstoku, podczas którego uczniowie mogliby poznać kierunki kształcenia, studenckie koła naukowe oraz proces rekrutacji, pomysł pracy z najzdolniejszymi uczniami metodą tutoringu czy oferta specjalnych zajęć dla uczniów przygotowanych przez nauczycieli akademickich i studentów z poszczególnych wydziałów i instytutów. Są one punktem wyjścia do dalszych dyskusji i wypracowania kolejnych konkretnych propozycji współpracy.

Forum obradowało w auli Wydziału Matematyki UwB. O tej jednostce opowiedziała uczestnikom jej prodziekan ds. studenckich dr Aneta Sliżewska. Goście mieli też okazję zapoznać się z działalnością i ofertą Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki. O tym,  w jakich formach uczniowie mogą samodzielnie konstruować wiedzę i jak CKUM wspiera nauczycieli mówiła jego koordynatorka - dr Anna Rybak. Obecna podczas Forum dziekan Wydziału Matematyki dr hab. Alina Dobrogowska, prof. UwB zaprosiła przedstawicieli szkół do zwiedzenia jednostki. Uczestnicy Forum obejrzeli m.in. wydziałową bibliotekę, Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe oraz pracownię Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki.

Kolejne Forum planowane jest za pół roku i tym razem odbędzie się na Wydziale Prawa UwB. Zaproszenie na to spotkanie wystosowała obecna na obradach dr hab. Izabela Kraśnicka, prodziekan ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju. Zachęcała przedstawicieli szkół by już teraz przekazywali swoje potrzeby i pomysły na to, jak wydział mógłby wesprzeć uczniów podlaskich szkół średnich.

 


GALERIA ZDJĘĆ