Pierwszy europejski patent dla wynalazku naukowca z Uniwersytetu w Białymstoku

Data wydarzenia 12-04-2016

Wynalazek prof. Krzysztofa Szymańskiego z Wydziału Fizyki UwB uzyskał międzynarodową ochronę. Został zarejestrowany przez Europejski Urząd Patentowy.

Wynalazek dotyczy nowatorskiej metody pomiaru niejednorodności płaskich płyt wykonanych z materiałów przewodzących prąd elektryczny. Prof. Krzysztof Szymański pracował nad nim wraz ze współpracownikami ok. 2 lat.

Jak wyjaśnia fizyk z UwB, do tej pory jednorodność badana była głównie przy użyciu rentgenografii lub ultrasonografii. Opatentowana metoda opiera się na analizie rozpływu prądu w badanym materiale. Dzięki temu może być wykorzystywana do testowania np. jakości dużych elementów stalowych wykorzystywanych do konstrukcji budowlanych. To z kolei pozwoli ustalić, czy nie ma w nich np. zagrażających ich wytrzymałości rozwarstwień.

Co ważne - technologia nie powoduje niszczenia badanych elementów, a do tego jest stosunkowo tania.

Uzyskanie europejskiego patentu było możliwe dzięki dofinansowaniu z Programu Patent Plus, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wniosek Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku znalazł się na liście zwycięzców III konkursu w ramach tego programu. Procedury w trybie EPC (na podstawie European Patent Convention) są kosztowne, dlatego bez wsparcia z NCBiR białostocka uczelnia nie mogłaby ich przeprowadzić.

Wdrożeniem opatentowanej metody i jej praktycznym zastosowaniem w działalności gospodarczej zainteresowane są firmy zrzeszone w działającym w Białymstoku Klastrze Obróbki Metali. Rozmowy na ten temat trwają. Uniwersytet w Białymstoku jest strategicznym partnerem Klastra.