Pieśni i tańce – tradycja i współczesność. Konkurs dla najmłodszych

Data wydarzenia 09-06-2016

Katedra Edukacji Międzykulturowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB, Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku oraz Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku zapraszają do udziału w VII edycji konkursu literacko-plastyczno-fotograficznego pod tytułem: Pieśni i tańce – tradycja i współczesność.

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jego cele to m.in. uświadomienie roli pieśni i tańca oraz tradycji i obyczajów im towarzyszących dla podtrzymywania tożsamości członków różnych grup narodowych i etnicznych, ale także kształtowanie wrażliwości na odmienność kulturową. Na prace konkursowe organizatorzy czekają do 13 czerwca. 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć w Regulaminie.
W razie pytań należy kontaktować się z koordynatorkami przedsięwzięcia: dr Anną Młynarczuk-Sokołowską (annamlynarczuk@tlen.pl), dr Katarzyną Szostak-Król (kaszost@tlen.pl). 

Pliki do pobrania:
Regulamin       
http://pedagogika.uwb.edu.pl/files/file/PDF/rozne/Regulamin_VII.pdf
Karta zgłoszenia 
http://pedagogika.uwb.edu.pl/files/file/PDF/rozne/Karta%20uczestnika_VII.pdf