Podlaska Akademia Liderów. Szkolenia dla studentów UwB w ramach programu Santander Universidades.

Data wydarzenia 08-04-2016

Ruszyła Podlaska Akademia Liderów – projekt skierowany do studentów Uniwersytetu w Białymstoku. To cykl darmowych szkoleń, w czasie których uczestnicy będą rozwijać kompetencje społeczne i umiejętności, które powinien posiadać każdy dobry przywódca. Zajęcia będą dotyczyły m.in. budowania zespołu, sztuki rozstrzygania sporów metodami mediacji i negocjacji, komunikacji interpersonalnej czy wystąpień publicznych.

To, co wyróżnia Podlaską Akademię Liderów z grona wielu podobnych projektów, to jej interdyscyplinarny charakter. Szkolenie znacząco wykracza poza ramy akademickiego programu nauczania, pozwalając młodym ludziom na poszerzenie wiedzy oraz samodoskonalenie.

Program obejmuje 8-10 spotkań szkoleniowych, które odbędą się jeszcze w semestrze letnim. Jedno z nich będzie spotkaniem dwudniowym, wyjazdowym. Większość zajęć odbędzie się w nowym kampusie UwB.

Organizatorami Podlaskiej Akademii Liderów są: Uniwersytet Otwarty UwB oraz Fundacja Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej.

Podlaska Akadamia Liderów to jeden z efektów współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Santander Universidades, działającym w ramach Banku Zachodniego WBK. Wsparcie Banku Zachodniego WBK obejmuje ponadto stypendia dla studentów i pracowników Uniwersytetu w Białymstoku przeznaczone na wsparcie ich rozwoju naukowego (np. pokrycie kosztów związanych z wymianą międzynarodową, udziałem w konferencjach naukowych i badawczych), a także „Nagrodę Santander Universidades” przyznawaną corocznie podczas inauguracji roku akademickiego najlepszemu studentowi.