Podlaska Biblioteka Cyfrowa ma już 10 lat.

Data wydarzenia 13-12-2016
9 grudnia 2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku odbyły się uroczyste obchody jubileuszu dziesięciolecia istnienia Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej. Ta pierwsza w regionie biblioteka elektroniczna, utworzona przez Konsorcjum Bibliotek Naukowych Miasta Białegostoku, obchodzi w tym roku dziesięciolecie swojej działalności.

Uruchomiona w 2006 r. platforma ma na celu ochronę dziedzictwa kulturowego i popularyzację dorobku naukowego Podlasia poprzez digitalizację i udostępnianie, w trybie otwartego dostępu, zbiorów znajdujących się w zasobach bibliotek i instytucji Białegostoku oraz regionu. Inicjatywa od razu spotkała się z uznaniem społeczności lokalnej, czego dowodem było przyznanie w 2006 r. tytułu Podlaskiej Marki Roku w kategorii "pomysł roku".

Obecnie zasób Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej składa się z ok. 45 tys. książek, czasopism, kartografii, druków ulotnych i materiałów ikonograficznych i jest współtworzony przez 17 instytucji kultury i nauki z całego województwa. Platformę odwiedza średnio 8 tys. użytkowników dziennie, a do chwili obecnej skorzystało z niej ponad 30 milionów czytelników z Polski i ze świata. Jubileusz dziesięciolecia istnienia Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej jest jednoznacznym potwierdzeniem odniesionego sukcesu.

Na jubileuszowe spotkanie licznie przybyli przedstawiciele władz samorządowych, instytucji nauki i kultury oraz mediów. Uroczystość uświetniły trzy krótkie wykłady. Pierwsze wystąpienie  Tomasza Parkoły z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego dotyczyło prezentacji funkcji i możliwości najnowszej wersji 6 oprogramowania dLibra (stanowiącego część pakietu DInGO). Drugie wystąpienie autorstwa Cezarego Citko i Kamila Guryna z Centrum Komputerowych Sieci Rozległych Politechniki Białostockiej, było omówieniem najważniejszych usług chmury naukowej MAN-HA. Trzecie wystąpienie Wiesława Wróbla z Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku to pewnego rodzaju laudacja, mająca na celu przedstawienie Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej przez pryzmat liczb, które stanowią istotny wyznacznik najważniejszych osiągnięć platformy w ciągu dziesięciu lat jej istnienia.

Uroczystości uświetniły wypowiedzi zaproszonych gości połączone z gratulacjami składanymi na ręce Haliny Brzezińskiej-Stec, Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia i jednocześnie Koordynator Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej oraz występ artystyczny w wykonaniu studentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku. Trio stroikowe w składzie: Urszula Bańkowska (obój I) Michał Waszkiewicz (obój II) i Urszula Kowalczyk (rożek angielski) zaprezentowało utwory Františka Kramara i Wolfganga Amadeusza Mozarta, zaś kwartet klarnetowy w składzie: Joanna Jurczuk (I klarnet), Jakub Ladziński (II klarnet), Ewa Grad (III klarnet) i Mateusz Kurkowski (IV klarnet) odegrało Serenadę Jenő Takácsa.