"podlaskie..." Anny Worowskiej - otwarcie nowej wystawy na schodach

Data wydarzenia 27-04-2016
Zapraszamy do "Galerii na schodach" na Wydziale Filologicznym na otwarcie wystawy "podlaskie..." - będącej fotograficzną opowieścią wybitnego fotografika - Anny Worowskiej.

Zdjęcia artystki są poetycką wizją, splecioną z poezją Jana Leończuka - pisarza związanego z białostocką polonistyką.

Otwarcie wystawy towarzyszy III Konkursowi Literackiemu im. Anny Markowej. 27 kwietnia | 17.30 | korytarz na I piętrze Wydziału Filologicznego.