Podlaskie czasopisma naukowe dostępne dla każdego. Zadba o to Biblioteka Uniwersytecka 

Nie trzeba będzie fizycznie przeglądać poszczególnych numerów i ich spisów treści. By znaleźć dany temat, autora albo poznać zawartość konkretnego wydania, wystarczy dostęp do internetu. Tak podlaskie czasopisma naukowe upowszechnia Biblioteka Uniwersytecka im. J. Gedroycia w Białymstoku. Dokładniej będą mogli je poznać nie tylko czytelnicy z naszego regionu, ale z całej Polski.

Wszystko za sprawą projektu "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) – kontynuacja”, który został dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kwotą 107 tys. zł. Jego realizacja już trwa i powinna zakończyć się do końca 2021 roku.

- Głównym celem projektu jest wzbogacenie Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT oraz centralnego katalogu naszej biblioteki o 9 tys. rekordów analitycznych, czyli opisów czasopism naukowych, serii wydawniczych i materiałów konferencyjnych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2020. Przygotowane przez nas opisy za pośrednictwem NUKAT trafią do katalogów lokalnych bibliotek z całej Polski - informuje Wiesław Wróbel z Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku.

Opisanych zostanie w sumie 12 tytułów czasopism naukowych (m.in. Biuletyn Historii Pogranicza, Drohiczyński Przegląd Naukowy, Rocznik Augustowsko-Suwalski, Podlaskie Zeszyty Archeologiczne, Rocznik Zabłudowski, Bielski Almanach Historyczny, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Ekonomia i Zarządzanie), 16 tytułów serii wydawniczych (m.in. Acta Collegii Suprasliensis, Białostockie Studia Historyczno-Kościelne, Czarny Romantyzm, Edukacja Międzykulturowa, Kultura i Przyszłość, Latopisy Akademii Supraskiej, Prace Białostockiego Towarzystwa Naukowego) oraz ok. 100 tomów materiałów pokonferencyjnych wydanych na terenie województwa.

- W ramach naszego projektu przygotowujemy opisy bibliograficzne artykułów, które ukazały się w poszczególnych wydawnictwach. Dzięki temu czytelnik będzie mógł poznać zawartość każdego opisanego numeru. Tam, gdzie będzie to możliwe, pojawią się również linki do pełnych tekstów – wyjaśnia Wiesław Wróbel.

To nie wszystko. Do poszczególnych artykułów będzie można również dotrzeć, wpisując w wyszukiwarce interesujący nas temat lub autora.

- To oznacza, że przy nazwisku danego naukowca/pisarza/publicysty pojawią się nie tylko jego książki (monografie), ale również artykuły, które ukazały się w wybranych czasopismach. Jeśli ktoś z kolei poszukuje informacji na konkretny temat, np. historii, demografii czy społeczności regionu, także za pośrednictwem wyników wyszukiwania zostanie odesłany do opracowywanych przez nas publikacji – dopowiada Wiesław Wróbel.

Przypomina, że podlaskie czasopisma naukowe są wartościowe z wielu powodów, ale tym, co je wyróżnia jest ich bezpośrednie odniesienie do naszego regionu.

- W wielu przypadkach autorzy tekstów, członkowie ich redakcji lub osoby bezpośrednio zaangażowane w powstanie danego pisma to pracownicy naukowi Uniwersytetu w Białymstoku. W połączeniu z rekordami analitycznymi czasopism wydawanych przez naszą uczelnię, które opracowaliśmy już kilka lat temu, informacje bibliograficzne z czasopism regionalnych dadzą pełniejszy obraz działalności badawczej i publikacyjnej kadry naukowej UwB. Często prace te "ukryte" są w publikacjach seryjnych, zbiorowych lub czasopismach, a ich brak w katalogach komputerowych powoduje konieczność przeglądania spisów treści poszczególnych tytułów bezpośrednio w bibliotece. Wiemy, że zwłaszcza w dzisiejszych czasach, tego typu praca jest zwykle utrudniona ze względu na rozmaite obostrzenia – przypomina Wiesław Wróbel.

Przypomnijmy, że Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje też projekt »Budowa platformy "Podlaskie Czasopisma Regionalne"«, który został dofinansowany przez MNiSW w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki. To dzięki niemu udostępni online naukowe czasopisma regionalne: Studia Łomżyńskie, Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego, Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska w Białymstoku, Bielski Almanach Historyczny oraz Podlaskie Zeszyty Archeologiczne, które były wydawane w wersji papierowej w ciągu trzech ostatnich dekad. Wydawnictwa te także będą posiadały rekordy analityczne, do których zostaną dołączone linki odsyłające do artykułów.