Podlaskie czasopisma naukowe w wirtualnej sieci. Dzięki Bibliotece Uniwersyteckiej

Dziewięć tysięcy rekordów analitycznych, w tym 1965 z linkami do pełnych tekstów trafiło już do internetu, dzięki dwuletniemu projektowi pt. „Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) – kontynuacja”. Jego realizację zakończyła właśnie Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia.

Zadanie było realizowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”. Biblioteka otrzymała 107 tys. zł.

- Głównym celem przedsięwzięcia było opracowanie do Katalogu Centralnego NUKAT 9000 rekordów analitycznych, czyli opisów zawartości wydawnictw naukowych, wydanych na terenie województwa podlaskiego. Zakres prac objął katalogowanie treści serii wydawniczych, czasopism i materiałów pokonferencyjnych, w tym wydawanych lub współwydawanych przez Uniwersytet w Białymstoku, na przykład: „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, „Colloquia Orientalia Bialostocensia”, „Czarny Romantyzm”, „Wspólne dziedzictwo ziem północno-wschodnich”, „Biuletyn Historii Pogranicza” i inne – mówi odpowiedzialna za realizację projektu mgr Elżbieta Rogucka-Mojsik, kierownik Oddziału Opracowania Zbiorów i Wydawnictw Ciągłych.

Tematyka  opracowanych materiałów dotyczyła głównie nauk filologicznych, historycznych, pedagogicznych, ekonomicznych i ochrony środowiska. 1965 rekordów analitycznych otrzymało linki do pełnych tekstów, dzięki czemu czytelnik z łatwością może dotrzeć do poszukiwanego materiału. Większość opracowanych publikacji wydana była w języku polskim (8096 rekordów bibliograficznych) ale także rosyjskim (369), angielskim (361), białoruskim (243) i ukraińskim (57). Wszystkie rekordy zostały pobrane do Centralnego Katalogu Biblioteki Uniwersyteckiej.

Jak podkreślają przedstawiciele BU, praca nad rekordem analitycznym to wzbogacenie katalogów lokalnych i centralnych, a także ułatwienie dla czytelników, którzy poszukują informacji naukowych czy bibliograficznych.

Niewątpliwym rezultatem realizacji zadania był również wzrost kompetencji pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej – w pracach wzięło udział 16 bibliotekarzy, którzy uczestniczyli też w specjalistycznym szkoleniu dotyczącym tworzenia haseł przedmiotowych rozwiniętych w języku KABA.

- Współpraca z Katalogiem Centralnym NUKAT odbywa się na zasadzie współkatalogowania – biblioteki opracowują rekordy bibliograficzne i analityczne do NUKAT, dzięki czemu inne biblioteki mogą je pobrać do swoich katalogów lokalnych i udostępnić czytelnikom – tłumaczy mgr Wiesław Wróbel, pomysłodawca i autor wniosku do MEN.– To, ile razy były zostały pobrane nasze rekordy analityczne do katalogów lokalnych jest jednym z dowodów na sukces przedsięwzięcia, mającego przecież na celu upowszechnienie dorobku naukowego naszego regionu. Wiemy, że 9000 rekordów, które opracowaliśmy do końca grudnia 2021 r. pobrano aż 43 945 razy, a więc średnio jeden rekord był pobierany przez 4,7 biblioteki - dodaje.

To już trzeci z kolei projekt dotyczący rekordu analitycznego, realizowany przez Bibliotekę Uniwersytecką. Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Edukacji i Nauki na łączną kwotę blisko 319 000 zł w latach 2017-2021 opracowano  23 tys. rekordów analitycznych regionalnych czasopism naukowych, w tym wszystkich czasopism wydawanych przez Uniwersytet w Białymstoku (a wcześniej przez Filię Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku).

W 2022 r. Biblioteka będzie ubiegać się o kolejne dofinansowanie na kontynuowanie prac przy rekordzie analitycznym regionalnych wydawnictw naukowych.