„Poeci w sieci”. Projekt w partnerstwie z UwB

Stowarzyszenie Szukamy Polski rozpoczyna realizację nowego projektu „Poeci w sieci”, służącego promocji podlaskich poetek i poetów, którzy dotkliwie odczuwają skutki pandemii. Partnerami przedsięwzięcia są Wydział Filologiczny oraz Kolegium Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku.

Realizatorzy projektu planują 8 spotkań autorskich z podlaskimi poetami - w formie filmów zrealizowanych i opublikowanych w internecie. Zaproszenie na filmowe spotkania przyjęli: Eligiusz Buczyński, Józef Budziński, Jolanta Maria Dzienis, Krystyna Konecka, Elżbieta Kozłowska-Świątkowska, Krzysztof Puławski, Teresa Radziewicz i Janusz Taranienko.

Nad całością realizacji czuwać będzie pomysłodawczyni projektu, inicjatorka Klubu Czytelniczego Ex Libris, Bożena Bednarek ze Stowarzyszenia Szukamy Polski.

- Porozmawiamy o życiu i twórczości bohaterów filmów, poetek i poetów, o ich najbliższych planach twórczych. Zaprezentujemy wybrane przez autorów wiersze, także najnowsze. Filmy będą opublikowane na YouTube, Facebooku, w internetowej telewizji ITV Wrota Podlasia, telewizji TVS na portalu podlaskisenior.pl oraz na nowej stronie poeciwsieci.pl, którą przygotowujemy – zapowiada Bożena Bednarek. I dodaje: - Tomiki poetyckie bardzo często wydawane są poza granicami naszego województwa i często nasi autorzy funkcjonują w środowisku poetyckim jako twórcy nieidentyfikowani z naszym regionem. Tomiki wydawane są w bardzo małych nakładach (200-300 egzemplarzy) i bardzo szybko stają się niedostępne dla czytelników - nie ma ich w księgarniach, które na ogół nie są zainteresowane sprzedażą poezji. W czytelniach i wypożyczalniach znajdują się pojedyncze egzemplarze. Nie ma przemyślanego systemu promocji poezji, nie ma też rekomendacji wartościowej twórczości, która mogłaby tworzyć w przyszłości coś w rodzaju Podlaskiej Kolekcji Poetyckiej, dostępnej np. w jednej z wybranych księgarni internetowych. Projekt „Poeci w sieci” jest pierwszym krokiem do realizacji takich szerszych planów.

- Od kilku lat Wydział Filologiczny współpracuje ze Stowarzyszeniem Szukamy Polski w projektach promujących wartościową literaturę podlaskich pisarzy. W nowym projekcie Stowarzyszenia „Poeci w sieci” przyjęliśmy rolę partnera – zarówno jako Wydział Filologiczny, jak też Kolegium Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku. Będziemy sprawować opiekę merytoryczną nad projektem, konsultować tworzenie scenariuszy spotkań i filmów, pomożemy w kontaktach z poetkami i poetami, szczególnie tymi, których tomiki były wydawane w naszej Białostockiej Kolekcji Filologicznej. Pomożemy też w promocji projektu i poszczególnych filmów ze spotkań autorskich we wszystkich możliwych kanałach internetowych naszego wydziału: na stronach www i w mediach społecznościowych – mówi dr hab. Krzysztof Korotkich z Wydziału Filologicznego UwB.

Projekt dofinansowany został ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. Oprócz UwB jego partnerami są Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku oraz Klub Czytelniczy Ex Libris.