Polacy w Kazachstanie. Prelekcja na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB

Katedra Studiów Wschodnich zaprasza na wykład Katarzyny Ostrowskiej, prezes Związku Polaków w Kazachstanie. Spotkanie odbędzie się w środę, 9 marca o godz. 18.00 na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku (sala 46.)

Prelekcja będzie dotyczyła historii obecności Polaków w Kazachstanie, polskich miejsc pamięci oraz współczesnego życia Polaków w tym kraju. Spotkanie będzie okazją do rozmowy o mało znanej historii wywózek polskich obywateli do Kazachstanu w latach 30. XX w. oraz o staraniach naszych rodaków, by zachować na tamtych ziemiach pamięć o polskich mieszkańcach.

Źródło zdjęcia – Muzeum Pamięci Sybiru