Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku

Data wydarzenia 15-06-2016

„Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku” – to hasło dwudniowej, ogólnopolskiej konferencji,  jaka 16 czerwca 2016 r. (czwartek) rozpocznie się w Białymstoku. Zorganizowały ją Zakład Ruchów Społecznych i Politycznych Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytut Studiów Kobiecych.

Wśród tematów - zarówno przykłady medialnego wizerunku poszczególnych polityków (m.in. Bolesława Bieruta, Hanny Suchockiej czy prezydenta Andrzeja Dudy), jak i analizy dotyczące roli prasy w kształtowaniu życia społecznego czy w wojnach informacyjnych. W wystąpieniach konferencyjnych nie zabraknie wątków historycznych (takich jak rządowa propaganda w latach międzywojnia), ale także omówienia najbardziej aktualnych zjawisk (np. sporu wokół KOD w polskich tygodnikach opinii).

Honorowym patronatem konferencję objęli Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Prezydent Miasta Białegostoku.

Pierwszego dnia obrady będą toczyły się w Uniwersyteckim Centrum Kultury (w kampusie UwB). Drugiego – na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB (Plac Uniwersytecki 1). W konferencji weźmie udział ok. 50 badaczy z całej Polski. Referatom i dyskusjom mogą przysłuchiwać się wszyscy zainteresowani.

Szczegółowy harmonogram można znaleźć pod adresem http://www.isk.bialystok.pl/tmp/pip.pdf