Polskie dyktando w Grodnie

Data wydarzenia 29-04-2016
4 kwietnia 2016 roku około 250 uczestników z całego okręgu grodzieńskiego walczyło w siedzibie Polskiej Macierzy Szkolnej o Grand Prix VII Ogólnokrajowego Polskiego Dyktanda im. Krystyny Bochenek. Przewodniczącą jury była dr Barbara Olech z UwB, a jedną z jurorek - mgr Monika Jurkowska. Uniwersytet w Białymstoku był też jednym ze sponsorów dyktanda. 

Grand Prix zdobyła Irena Gajdukiewicz. Gratulujemy! 

Relację z wydarzenia można znaleźć na portalu Polskiej Macierzy Szkolnej (http://pmsgrodno.org/polskie-dyktando-im-krystyny-bochenek…/), a także na portalu jpolski.by (http://jpolski.by/…/407-pot%C4%99ga-liter,-czyli-o-warto%C5…)

Źródło zdjęcia: jpolski.by