Pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku uhonorowani odznaczeniami i medalami

Data wydarzenia 25-04-2019

Podczas posiedzenia Senatu Uniwersytetu w Białymstoku, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2019 r., pracownicy uczelni otrzymali odznaczenia państwowe. Aktu dekoracji dokonał wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, który gratulował odznaczonym, życząc im dalszych sukcesów zawodowych.

Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 października 2018 r. o nadaniu odznaczeń, na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej uchonorowani zostali:

– Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę – dr hab. Anetta Breczko z Wydziału Prawa,
– Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę – dr hab. Aneta Giedrewicz-Niewińska z Wydziału Prawa,
– Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę – dr hab. Elżbieta Kużelewska, prof. UwB z Wydziału Prawa.

Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2018 r. o nadaniu odznaczeń, na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki Brązowy Krzyż Zasługi otrzymał dr Piotr Guzowski z Wydziału Historyczno-Socjologicznego.