Pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku uhonorowani odznaczeniami państwowymi

Podczas posiedzenia Senatu Uniwersytetu w Białymstoku, które odbyło się 30 marca 2022 r., pracownicy uczelni otrzymali Krzyże Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę i Medal Komisji Edukacji Narodowej. Aktu dekoracji dokonał prof. Robert Ciborowski rektor Uniwersytetu w Białymstoku. Uroczystość odbyła się w Auli im. Janusza Korczaka na Wydziale Nauk o Edukacji.

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI zostały uhonorowane:
dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB  - Wydział Filologiczny
prof. dr hab. Lilia Citko - Wydział Filologiczny

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI została uhonorowana:
dr hab. Katarzyna Bagan-Kurluta, prof. UwB - Wydział Prawa

MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ zostały uhonorowane:
dr hab. Elżbieta Bogdanowicz – Wydział Filologiczny
mgr Halina Karpieszuk – Wydział Chemii

MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ zostali uhonorowani:
dr Urszula Dorota Drozdowska – Wydział Prawa
dr Piotr Paweł Laskowski – Instytut Socjologii
dr Katarzyna Wierzbicka - Wydział Ekonomii i Finansów

MEDALEM BRĄZOWYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ zostali uhonorowani:
dr hab. Artur Krzysztof Modrzejewski – Wydział Prawa
dr Marcin Tyniewicki – Wydział Prawa

MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ został uhonorowany:
dr hab. Krzysztof Sawicki, prof. UwB - Wydział Nauk o Edukacji