Praktyczne zarządzanie projektami międzynarodowymi - szkolenie

Data wydarzenia 16-05-2019

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Białymstoku wraz z Uniwersytetem w Białymstoku serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu pt. "Praktyczne zarządzanie projektami międzynarodowymi".

Szkolenie skierowane jest do kadry naukowo-dydaktycznej oraz administracyjnej, która realizuje lub planuje składanie wniosku o finansowanie w ramach H2020 lub innych programów międzynarodowych.

Każdy uczestnik szkolenia pt. "Praktyczne zarządzanie projektami międzynarodowymi" uzyska certyfikat uczestnictwa.

Agenda szkolenia oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie:


http://rpkbialystok.pb.edu.pl/


Termin: 23 maja 2019 r. w godzinach 9-17.

Miejsce: Uniwersytet w Białymstoku ul. Konstantego Ciołkowskiego 1M, 15-245 Białystok, Wydział Matematyki i Informatyki - sala nr 1035

Udział w szkoleniu dzięki finansowaniu ze środków MNiSW jest bezpłatny.