Praktyki studentów UwB w Dubaju - podsumowane

Przez trzy miesiące pracowali przy obsłudze Pawilonu Polski podczas Expo. Teraz, bogatsi o nowe doświadczenia, umiejętności i kontakty, szykują się do zaliczeń i egzaminów semestralnych. Ze studentami Uniwersytetu w Białymstoku, którzy wrócili z praktyk na Wystawie Światowej w Dubaju, spotkała się dziś (20.01.2022) prof. Izabela Święcicka - prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej największej podlaskiej uczelni.

Do udziału w praktykach zakwalifikowało się pięcioro studentów UwB. To Katarzyna Gdula z Wydziału Chemii, Laura Anastazja Gordziejczyk z Wydziału Filologicznego, Milena Łuckiewicz z Wydziału Ekonomii i Finansów, a także Karolina Lasota i Olaf Moczydłowski z Wydziału Prawa. Ich pracę w Pawilonie Polski prof. Izabela Święcicka miała okazję obserwować osobiście, podczas październikowej wizyty delegacji uniwersytetu na Expo. Uczelnia była bowiem partnerem podlaskiej prezentacji podczas Wystawy Światowej. 

- Chciałabym wyrazić swoje wielkie uznanie dla Was. Po pierwsze za to, że tak wspaniale przeszliście niełatwy, wieloetapowy proces rekrutacji. Mogę z przekonaniem powiedzieć, że wybraliśmy nie tylko wspaniałych organizatorów, ale przed wszystkim osoby ciekawe świata. Nie baliście się Państwo nawet bardzo trudnych zadań – mówiła podczas spotkania prof. Święcicka. - W imieniu władz rektorskich chciałam też bardzo serdecznie podziękować Państwu z tę świetną pracę, którą wykonaliście. Znakomicie reprezentowaliście Uniwersytet w Białymstoku, byliście wspaniałymi ambasadorami uczelni, ale też Białegostoku, regionu i Polski.

W spotkaniu uczestniczyło troje członków studenckiej reprezentacji UwB w Dubaju. Od prorektor otrzymali listy gratulacyjne. Pytani o to, czy warto było spędzić trzy miesiące na Expo, odpowiadają zgodnie: zdecydowanie tak. 

- Wróciłam z ogromnym bagażem doświadczeń, ale też z nową wiedzą o sobie. Przede wszystkim: jak się zachowuję w różnych sytuacjach. Dzięki działalności w samorządzie studenckim miałam już do czynienia z pracą w dużych grupach, ale to było zupełnie inne środowisko, nowi ludzie, inna sytuacja i zupełnie inna kultura. To była ważna lekcja z komunikacji i można było podszkolić sporo umiejętności miękkich – podsumowuje Katarzyna Gdula.  

- Wszyscy mieliśmy podobne obowiązki w ramach obsługi pawilonu. To głównie oprowadzanie gości, zajmowanie się delegacjami, ale były też różne wydarzenia, podczas których mieliśmy szansę wykazania się i pokazania swoich specyficznych umiejętności, wiedzy, predyspozycji. Na pewno najbardziej rozwinęłam umiejętności miękkie, takie jak praca w zespole, ale też np. umiejętność organizacji czasu własnego, bo przecież na bieżąco staraliśmy się również wykonywać zadania związane ze studiowaniem – opowiada Milena Łuckiewicz.

Choć praca w Pawilonie Polski była intensywna i wymagająca (z danych Zespołu Poland at Expo wynika, że tylko w pierwszym miesiącu Wystawy Światowej odwiedziło go ponad 170 tys. gości) studenci mieli też, na szczęście, sporo czasu wolnego. Udało im się zwiedzić wiele miejsc, a atrakcji - co podkreślają – w Dubaju i Emiratach nie brakuje. Pobyt tam był też dobrą okazją do poznania kultury regionu.

- Uważam, że Emiraty są wzorem do naśladowania, jeśli chodzi o stosunki międzyludzkie, gdyż wszyscy traktują się z jak największym szacunkiem, bez względu na pochodzenie, religię, czy płeć. Ludzie traktują się wzajemnie jak osoby równe i to było bardzo widoczne, także po atmosferze jaka panowała na Expo – mówi Olaf Moczydłowski. I dodaje, że bardzo cennym elementem praktyk były kontakty i rozmowy z przedstawicielami biznesu. – Planuję związać z tym miejscem karierę zawodową, bo cały Bliski Wschód to bardzo dynamicznie rozwijający się region i w przyszłości prawdopodobnie będzie to centrum finansowe świata.    

 W spotkaniu ze studentami uczestniczyła też Ewa Szpiganowicz z Działu Współpracy Międzynarodowej UwB, która była koordynatorem praktyk z ramienia uczelni oraz rzeczniczka prasowa Katarzyna Dziedzik, która koordynowała zaangażowanie uniwersytetu w podlaską prezentację podczas Expo.

Organizatorem praktyk był Pawilon Polski na Expo 2020. Zostały one zrealizowane dzięki dotacji celowej Ministerstwa Edukacji i Nauki w wysokości 119 500 zł.

Fot. Maciej Skindzier

 


Praktyki studenckie są realizowane w ramach umowy zawartej z Ministerstwem Edukacji i Nauki
nr MEiN/2021/DPI/73 z dnia 28.05.2021