Prawa mniejszości narodowych i etnicznych w świetle art. 35 Konstytucji RP

Data wydarzenia 20-01-2016

Zapraszamy studentów i pracowników Uniwersytetu w Białymstoku na debatę "Prawa mniejszości narodowych i etnicznych w świetle art. 35 Konstytucji RP" organizowaną przez dr. Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich.

Spotkanie odbędzie się 28 stycznia 2016 r. w godz. 17.00 – 19.00 w sali konferencyjnej Uniwersyteckiego Centrum Kultury (ul. Ciołkowskiego 1N, Kampus UwB). Poprowadzi je dr Adam Bodnar.

Debata jest elementem regionalnych spotkań konsultacyjnych Rzecznika Praw Obywatelskich w województwie podlaskim.

Zgłoszenie uczestnictwa (z podaniem tytułu debaty) należy przesłać na adres: spotkaniaregionalne@brpo.gov.pl lub telefonicznie (22) 55 17 985.

 

Foto: https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Bodnar