Prawnicy z UwB chcą zorganizować seminaria prawne dla biznesu

Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zacieśnia współpracę z przedsiębiorcami. We wtorek 15 września został podpisany list intencyjny pomiędzy Wydziałem a Podlaskim Klubem Biznesu oraz Izbą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku. Porozumienie dotyczy organizacji „Seminariów prawnych dla biznesu”. Te mogą ruszyć 1 października 2020 roku.

„Seminaria prawne dla biznesu” to cykl spotkań, które mają pomóc podlaskim przedsiębiorcom w interpretacji zmian w prawie i dostosowaniu się do nich. Eksperci Wydziału Prawa UwB będą wspólnie z przedstawicielami świata biznesu omawiać najbardziej istotne i skomplikowane problemy prawne, z którymi mierzy się określona branża lub grupa przedsiębiorców.

We wtorek 15 września został podpisany list intencyjny w sprawie seminariów. Porozumienie zawarli dziekan Wydziału Prawa dr hab. Mariusz Popławski prof. UwB, Wojciech Strzałkowski - prezes Podlaskiego Klubu Biznesu oraz Witold Karczewski – prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku.

- Generalnie Wydział Prawa skupia się na dydaktyce, kształceniu studentów, pracy naukowej – to są podstawowe filary tego, czym się zajmujemy. Natomiast mamy również aspiracje, by współuczestniczyć w różnych aktywnościach związanych z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Spektrum sfer prawa, którymi się zajmujemy, jest bardzo szerokie. Posiadamy kompetencje i umiejętności, bardzo dobrą kadrę prawników z różnych gałęzi prawa – od podatkowego, przez konstytucyjne, karne, cywilne, handlowe. To jest wkład Wydziału, który możemy wnieść w dyskurs z otoczeniem społeczno-gospodarczym  – mówi dziekan Mariusz Popławski.

Jego zdaniem, współpraca między Wydziałem Prawa a przedstawicielami świata biznesu jest niezwykle istotna i mogą na niej zyskać także inne sfery społeczne.

Dodaje, że celem seminariów będzie sprawdzenie, weryfikacja i ustalenie jakie największe problemy o charakterze prawnym mają przedsiębiorcy, którzy działają w naszym regionie, ale nie tylko.

- Jesteśmy otwarci na współpracę w szerszym zakresie. Dylematy, problemy, które nie dotyczą indywidualnego przedsiębiorcy, a grupy, czy określonych branż mogą być przedmiotem dyskusji, rozważań, w celu wypracowania stanowiska, które może być później opiniotwórcze – dopowiada prof. Popławski.

- Seminaria prawne dla biznesu to słuszna inicjatywa, za którą dziękujemy. Będziemy dyskutowali, starali się przekazywać swoje uwagi i pójść krok dalej – jak poprawić jakość stanowionego prawa? Wszyscy dyskutujemy nad tym, co zrobić, gdy przepis prawny się ukaże. Pół roku nikt nie wie jak go zinterpretować (…), przedsiębiorcy poruszają się po omacku. Potrzeba jest dobrej jakości prawa. Przedsiębiorcy na tym ogromnie tracą, że istnieją niejasności – mówi  Witold Karczewski prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku.

- Rozmawiając na temat tej współpracy, zastanawialiśmy się nad jej zakresem. Doszliśmy do wspólnego wniosku, że jest dużo do zrobienia. Ostatnio często mówi się o współpracy centrów naukowych z przedsiębiorstwami w różnym zakresie, (…) najczęściej koreluje to z innowacyjnymi pomysłami, z wdrożeniami patentów. Zakres nauki jaką jest prawo dotyczy nas wszystkich, a w szczególności przedsiębiorców – uważa również Wojciech Strzałkowski, prezes Podlaskiego Klubu Biznesu.

W planowanych seminariach uczestniczyliby pracownicy naukowi Wydziału Prawa, przedstawiciele Podlaskiego Klubu Biznesu, Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku oraz inni zaproszeni goście – sędziowie, pracownicy urzędów czy aparatu administracji.

Pierwsze spotkanie zostało zaplanowane na 1 października 2020 roku w gmachu Wydziału Prawa. Jego uczestnicy mają zająć się reformą prawa handlowego z perspektywy analizy ewentualnych korzyści dla przedsiębiorców. Swój przyjazd zadeklarował wiceminister Aktywów Państwowych Janusz Kowalski.

Z kolei 16 września o godz. 17 w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu odbędzie się spotkanie dotyczące bieżących problemów prawnych, które miałyby być docelowo omawiane w ramach seminariów prawnych.