Prestiżowe naukowe spotkanie na Uniwersytecie w Białymstoku

Data wydarzenia 19-04-2016

Członkowie Polskiej Akademii Nauk – Oddziału w Olsztynie i w Białymstoku - spotkają się na Uniwersytecie w Białymstoku. 21 kwietnia rozpocznie się tu dwudniowe spotkanie, podczas którego zaplanowana jest sesja zwyczajna Zgromadzenia Członków Oddziału.

W programie spotkania znajdują się także posiedzenia dwóch komisji: Komisji Ochrony Zasobów Przyrodniczych  i  Komisji Nauk o Życiu, w skład których wchodzą wybitni naukowcy związani zawodowo z instytucjami naukowymi i akademickimi Warmii, Mazur i Podlasia.

Sesję poprzedzi spotkanie członków Oddziału i zaproszonych gości z władzami Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Politechniki Białostockiej i Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży. Spotkanie będzie okazją do zaprezentowania osiągnięć podlaskiego środowiska naukowego. Planowane są także wystąpienia  młodych pracowników naukowych z Białegostoku, Olsztyna i Białowieży. 

Jednym z tematów obrad będzie możliwość powołania w ramach olsztyńsko-białostockiego oddziału PAN Komisji ds. Chemii i Fizyki (obok istniejących już Komisji Nauk Humanistycznych, Komisji Ochrony Zasobów Przyrodniczych oraz Komisji Nauk o Życiu).

W spotkaniu weźmie udział ok. 45 uczonych, wśród nich członkowie rzeczywiści oraz członkowie korespondenci PAN oraz przedstawiciele Akademii Młodych Uczonych. Drugiego dnia (22 kwietnia) uczestnicy obrad odwiedzą Terenową Stację Naukowo-Dydaktyczną UwB w Gugnach.

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie (OOB) został powołany 11 grudnia 2014 r. Jego zadaniem jest integrowanie życia naukowego i kulturalnego w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim, wspieranie badań naukowych o istotnym znaczeniu dla gospodarki i kultury narodowej oraz upowszechnianie ich wyników, współpraca z organami władzy i administracji państwowej, samorządowej, organizacjami społecznymi i środowiskiem naukowym, a także reprezentowanie tego środowiska przed centralnymi organami Polskiej Akademii Nauk.