Prestiżowe stypendium Eiffel dla doktorantki z Uniwersytetu w Białymstoku

Mgr Izabela Kurowska, doktorantka z Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku, znalazła się w gronie stypendystów prestiżowego - francuskiego programu stypendialnego Eiffel Excellence. Dzięki temu odbędzie roczny staż na Uniwersytecie im. Paula Sabatiera w Tuluzie (Francja).

Izabela Kurowska będzie jedną z niespełna 40 osób z całego świata, którym w tym roku przyznano stypendium.

- To dla mnie wielkie wyróżnienie i wielka szansa na rozwój naukowy, poszerzenie horyzontów, lepsze poznanie kultury i języka. Staż na uniwersytecie Paula Sabatiera rozpocznę 1 października 2021 roku. Nie będzie to mój pierwszy pobyt na tej uczelni. Byłam już w Tuluzie w ramach programu Erasmus – mówi Izabela Kurowska.

Izabela Kurowska jest doktorantką w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu w Białymstoku, na drugim roku. Swoją pracę doktorską realizuje w Zakładzie Polimerów i Syntezy Organicznej pod kierunkiem dwóch promotorów: dr hab. Agnieszki Z. Wilczewskiej, prof. UwB oraz prof. Mathiasa Destaraca z Uniwersytetu im. Paula Sabatiera w Tuluzie.

- Moja praca doktorska dotyczy syntezy nowych nośników leków, które zawierają w swojej strukturze pochodne związków naturalnych. W trakcie stażu w Tuluzie zrealizuję część swoich badań pod opieką mojego drugiego promotora. Prof. Mathias Destarac zna Uniwersytet w Białymstoku, odwiedzał naszą uczelnię kilkukrotnie. Współpracuje z nim prof. Agnieszka Wilczewska i jej zespół badawczy – dodaje Izabela Kurowska.

Eiffel Excellence jest prestiżowym programem stypendialnym francuskiego Ministerstwa Europy i Spraw Zagranicznych. Skierowany jest do najzdolniejszych studentów zagranicznych, którzy chcieliby odbyć studia we Francji na poziomie magisterskim lub doktoranckim, w czterech dziedzinach: nauki techniczne, ekonomia i zarządzanie, prawo oraz nauki polityczne.

W tym roku przyznane zostały 347 programy stypendialne: 309 na poziomie magisterskim i 38 na poziomie doktoranckim. Z listą laureatów można zapoznać się na stronie internetowej: https://www.campusfrance.org/en/recipients-of-the-eiffel-excellence-scholarship-program-for-2021