Prezentacje „Technotalentów” UwB

Data wydarzenia 22-11-2017

Wczoraj na Wydziale Biologiczno–Chemicznym swoje innowacyjne projekty zaprezentowali finaliści konkursu „Technotalenty 2017”  w kategorii Technotalent UwB 2017!

Kapituła konkursu i publiczność miała okazję do wysłuchania i obejrzenia pięciu naukowych prezentacji. Każda trwała maksymalnie 10 minut. Potem jurorzy mogli zadawać pytania i z przywileju tego skwapliwie korzystali.

Większość, bo aż trzy z pięciu projektów, przygotowanych zostało przez chemików z UwB. Pierwszy z nich pt. Kompozyt nanocebulek węglowych i nanorurek polianilinowych jak multifunkcjonalny materiał do superkondensatorów, biosensorów i ogniw biopaliwowych, nad którym pracują Piotr Olejnik i Olena Mykhailiv, przyczynić się ma do powstania nanokompozytu hybrydowego, którego główną zaletą będzie uniwersalność. Będzie go można stosować w różnych środowiskach, także w organizmie ludzkim.

Projekt Polimery termowrażliwe jako potencjalne nośniki leków Pawła Misiaka, Karoliny Haliny Markiewicz i Iwony Misztalewskiej-Turkowicz to koncepcja na opracowanie nośnika chemicznego, np. do zastosowania w terapiach nowotworowych. Pozwoli on na precyzyjniejsze dawkowanie leku, tak by docierał tylko do komórek chorobowych, co ograniczy też niekorzystne skutki uboczne leczenia.

Kolejny projekt chemiczny, pomysłu Iwony Misztalewskiej-Turkowicz pt: Wielofunkcyjny system katalityczny do reakcji prowadzonych w wodzie o potencjalnym zastosowaniu w syntezie leków, dotyczy skonstruowania nowatorskiego katalizatora wielokrotnego użytku, który pozwoli na znaczące zmniejszenie kosztów produkcji np. w branży farmaceutycznej. Autorka oszacowała zysk, jaki przyniosłoby wprowadzenie takiego katalizatora na rynek na przykładzie popularnego leku - naproxenu. Do produkcji 500 ton medykamentu potrzeba od 200 do 250 kg katalizatora palladowego, którego 100 gram kosztuje 3 500 euro. Do wyprodukowania 500 ton leku, potrzeba więc katalizatorów o wartości od 6 do 9 mln euro. W przypadku, gdyby udało się opatentować katalizator przynajmniej dwukrotnego użytku, koszty te spadłyby o połowę!

Jeden z projektów „Antymetabolity tiaminy – szansa rozwoju preparatów przeciwgrzybiczych” dotyczył dziedziny biologii. Jego autorka Magdalena Siemieniuk z Instytutu Biologii UwB stworzyła hydrożel, mieszankę substancji grzybobójczych: ketokonazolu i oksytiaminy.  Na razie tylko do stosowania zewnętrznego, na skórę.

- Udało mi się opracować środek silniejszy niż np. popularny Nizoral, czyli bardziej skuteczny, o dużo słabszym stężeniu ketokonazolu i mniejszych skutkach ubocznych – prezentowała swój wynalazek, który już został zgłoszony do Urzędu Patentowego. – Moim ostatecznym celem jest zobaczenie preparatu na półce w aptece - zakończyła.

Nietypowym projektem zgłoszonym do konkursu jest pomysł na szkolną prelekcję pt. Hejt w Internecie, czyli co mi zrobisz jak Cię obrażę na Facebook'u, autorstwa Teresy Kaczyńskiej-Kochaniec, Marka Jaroca i Michała Brodeckiego z Wydziału Prawa UwB. Pilotażowo prelekcja ta przeprowadzona już była w gimnazjum z Szepietowie i zespole szkół nr 3 Białostockiego Towarzystwa Oświatowego. Zakłada ona, by podczas 45-minutowej lekcji uczniowie uświadomili sobie czym jest „hejt”, i że jest to przestępstwo, które ma swoje prawne konsekwencje oraz dowiedzieli się, jak można reagować w sytuacji, gdy ktoś jest „hejtowany”.

Gala konkursu, na której przyznane zostaną nagrody, odbędzie się 1 grudnia.

Na zdjęciu: Paweł Misiak z Instytutu Chemii prezentuje projekt Polimery termowrażliwe jako potencjalne nośniki leków”.

Galeria: (kliknij)