Prodziekani oraz zastępcy dyrektorów instytutów na kadencję 2020-2024 – powołani

Rektor elekt Uniwersytetu w Białymstoku prof. Robert W. Ciborowski wręczył dziś (22.07.2020) powołania prodziekanom wydziałów oraz zastępcom dyrektorów instytutów. Nowa kadencja rozpocznie się 1 września 2020 r.

Powołania na prodziekanów wydziałów odebrali:

Wydział Biologii
dr hab. Andrzej Bajguz, prof. UwB – prodziekan ds. nauki
dr hab. Anetta Borkowska - prodziekan ds. studenckich

Wydział Chemii
dr hab. Aneta Dorota Petelska, prof. UwB - prodziekan ds. kształcenia i rozwoju
dr hab. Beata Kalska-Szostko - prodziekan ds. nauki
dr hab. Edyta Monika Nalewajko-Sieliwoniuk - prodziekan ds. studenckich

Wydział Ekonomii i Finansów
dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB - prodziekan ds. rozwoju
dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec, prof. UwB - prodziekan ds. studenckich
dr Agnieszka Marta Piekutowska - ds. współpracy instytucjonalnej i umiędzynarodowienia

Wydział Filologiczny
dr hab. Wioletta Wejs-Milewska, prof. UwB - prodziekan ds. strategii rozwoju
dr Ewa Barbara Lewicka-Mroczek - prodziekan ds. dydaktycznych
dr Robert Jerzy Szymula - prodziekan ds. współpracy międzynarodowej

Wydział Fizyki
dr Cezary Walczyk - prodziekan ds. kształcenia i rozwoju

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
dr hab. Marzena Liedke, prof. UwB - prodziekan ds. dydaktycznych
dr Wojciech Walczak - prodziekan ds. rozwoju

Wydział Matematyki
dr Aneta Sliżewska - prodziekan ds. studenckich
dr hab. Bartosz Kosma Kwaśniewski, prof. UwB - prodziekan ds. naukowych

Wydział Nauk o Edukacji
dr hab. Alicja Korzeniecka-Bondar – prodziekan ds. nauki
dr hab. Tomasz Bajkowski - prodziekan ds. dydaktyki
dr Marta Kowalczuk-Walędziak - prodziekan ds. współpracy międzynarodowej

Wydział Prawa
dr hab. Elzbieta Kużelewska, prof. UwB - prodziekan ds. nauki
dr hab. Artur Olechno - prodziekan ds. dydaktyki
dr hab. Izabela Anna Kraśnicka - prodziekan ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju

Powołania na zastępców dyrektorów instytutów odebrały następujące osoby:

Instytut Informatyki
dr hab. Artur Korniłowicz, prof. UwB - zastępca dyrektora instytutu ds. naukowych
dr Jarosław Kotowicz - zastępca dyrektora instytutu ds. studenckich

Instytut Socjologii
dr Maciej Białous - zastępca dyrektora instytutu ds. studenckich

Instytut Zarządzania
dr Mariusz Citkowski - zastępca dyrektora instytutu.