WYDZIAŁY

Prof. Adam Czesław Dobroński nagrodzony

Profesor Adam Czesław Dobroński z Uniwersytetu w Białymstoku został laureatem pierwszego stopnia tegorocznej edycji Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera.
Został uhonorowany za badania i popularyzację historii ziem północno-wschodniej Polski, w tym Łomży i Ziemi Łomżyńskiej. 

Konkurs organizuje Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" z Łomży. 

Więcej informacji o konkursie pod adresem www.stopkapress.com.pl