Prof. Andrew V. Schally, noblista w dziedzinie medycyny, zapowiedział wizytę na Uniwersytecie w Białymstoku - wykład odwołany!

Data wydarzenia 31-08-2016

Z przyczyn niezależnych od UwB wykład się nie odbędzie. 

 

Prof. Andrew V. Schally zamierza w 2017 roku przyjechać do Polski, a przy tej okazji odwiedzić także Uniwersytet w Białymstoku. Taką deklarację złożył podczas spotkania z władzami dziekańskimi wileńskiego wydziału uczelni.

Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego UwB w Wilnie prof. Jarosław Wołkonowski oraz prodziekan dr Alina Grynia spotkali się z prof. Schallym w Instytucie Cancera w Miami (USA) pod koniec sierpnia. Urodzony w Wilnie noblista opowiedział gościom o swoim życiu naukowym, wpisał się też do księgi honorowej wydziału. Prof. Andrew V. Schally zapowiedział, że w przyszłym roku planuje przyjechać do Polski. Jak mówił, przy tej okazji chętnie odwiedzi UwB. W grę wchodzi nie tylko wizyta na wileńskim wydziale uczelni, ale także w Białymstoku.

Prof. Andrew V. Schally (Andrzej Wiktor Schally) urodził się 30 listopada 1926 w Wilnie i uczył się w tamtejszym gimnazjum Zygmunta Augusta. Jest synem Kazimierza Schally’ego - generała Wojska Polskiego, szefa Gabinetu Wojskowego prezydenta Ignacego Mościckiego w latach 30.

Po II wojnie światowej studiował chemię na University of London, następnie medycynę w londyńskim National Institute for Medical Research. W 1952 roku wyjechał do Kanady, gdzie pięć lat później obronił doktorat, po czym wyjechał do USA i pracował m.in. w Nowym Orleanie i Miami. Specjalizuje się w endokrynologii. W 1977 roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny za badania nad zjawiskiem wydzielania hormonów peptydowych w mózgu oraz za badanie ich budowy i działania, co zapoczątkowało neuroendokrynologię. Został wyróżniony doktoratem honoris causa przez blisko 20 wyższych uczelni.