Prof. Cezary Kuklo ponownie wiceprzewodniczącym Komitetu Nauk Historycznych PAN

Prof. dr hab. Cezary Kuklo z Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku został wybrany na wiceprzewodniczącego Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, na kadencję 2020-2023. Funkcję tę piastował również w poprzedniej kadencji. Wcześniej (2012-2015) był sekretarzem naukowym Komitetu. 

 Prof. Cezary Kuklo został też powołany na członka-specjalistę Komitetu Nauk Demograficznych PAN, w którym zasiadał też w kilku poprzednich kadencjach.

Prof. Cezary Kuklo kieruje Katedrą Historii Struktur Demograficznych, Gospodarczych i Religijnych. Jest dyrektorem Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej. Jego zainteresowania badawcze to m.in. historia społeczna i gospodarcza, demografia historyczna, historia kobiet, rodziny, dzieje miast i mieszczaństwa.