Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, przewodniczący RDN, gościł na UwB

Data wydarzenia 12-09-2019

Awanse zawodowe w świetle Ustawy 2.0 były tematem spotkania z prof. Grzegorzem Węgrzynem, przewodniczącym Rady Doskonałości Naukowej. Odbyło się ono 12 września 2019 r. w Sali Senatu Uniwersytetu w Białymstoku.

W spotkaniu, zorganizowanym z inicjatywy prof. Izabeli Święcickiej, prorektor ds. nauki, wzięli udział m.in. przedstawiciele władz wydziałów i instytutów UwB.

Rada Doskonałości Naukowej to nowy organ działający na rzecz rozwoju kadry naukowej, który ma dbać o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora. Pierwsza kadencja RDN zaczęła się 1 czerwca 2019 r. i będzie trwała do końca 2023 roku. Zasiada w niej 141 osób (po 3 przedstawicieli każdej dyscypliny naukowej), wybranych w wyborach, w których mogły wziąć udział wszystkie osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora.

Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn jest kierownikiem Katedry Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2002–2008 pełnił funkcję dziekana Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii UG, a w latach 2008–2016 był prorektorem ds. nauki na Uniwersytecie Gdańskim.

Źródło