Prof. dr hab. Jarosław Ławski nagrodzony w Konkursie o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera

Data wydarzenia 23-10-2017
Prof. dr hab. Jarosław Ławski, dziekan Wydziału Filologicznego, został nagrodzony przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" im. Stanisława Zagórskiego w Łomży. Prof. Jarosław Ławski otrzymał nagrodę I stopnia w XXVIII edycji Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera.

Jurorzy docenili jego wkład w badania nad twórczością Zygmunta Glogera - znamienitego Podlasianina, etnografa, archeologa i historyka. W latach 2012–2016 pod jego kierownictwem zrealizowany został projekt naukowy „Edycja pism rozproszonych Zygmunta Glogera w III tomach”, dofinansowany z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (wnioskodawcą była Książnica Podlaska). Generalnym założeniem projektu jest wydanie w formie III-tomowej publikacji ponad ośmiuset artykułów Glogera, pisanych na przestrzeni jego całego życia (1845–1910) do ponad sześćdziesięciu najważniejszych czasopism społecznych i kulturalnych XIX wieku. Edycja ma służyć przywróceniu nauce i obiegowi czytelniczemu efektów wieloletniej pracy tego badacza o niezwykle różnorodnych zainteresowaniach, a ponadto bystrego obserwatora i komentatora życia codziennego drugiej połowy XIX wieku i pierwszej dekady wieku XX.

Uroczystość wręczenia tegorocznych nagród „Stopki” odbyła się 20 października 2017 r. w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

Prof. Jarosław Ławski kieruje Katedrą Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” na Uniwersytecie w Białymstoku. Habilitację uzyskał w 2006 w IBL PAN na podstawie książki ,,Ironia i mistyka. Doświadczenia graniczne wyobraźni poetyckiej Juliusza Słowackiego", i w tym samym roku otrzymał stanowisko profesora UwB, do 2009 kierował Zakładem Literatury Oświecenia i Romantyzmu. W 2006 został członkiem Rady Naukowej IFP oraz Rady Naukowej Wydziału Filologicznego UwB. W 2007 objął redakcję Naukowej Serii Wydawniczej Czarny Romantyzm, wydawanej w UwB. Inicjatorem Rady Redakcyjnej serii naukowej Colloquia Orientalia Bialostocensia. W 2012 otrzymał tytuł naukowy profesora i został kierownikiem powołanej z jego inicjatywy Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” UwB oraz przewodniczącym zaprojektowanej przez siebie serii „Przełomy/Pogranicza”. W 2011 r. wszedł do Rady Naukowej Międzynarodowego Instytutu Adama Mickiewicza przy Uniwersytecie im. Janki Kupały w Grodnie na Białorusi oraz do Komitetu Nauk o Literaturze PAN. W 2013 otrzymał stanowisko profesora zwyczajnego UwB.