Prof. Ewa Guzik-Makaruk nagrodzona przez MSWiA

Data wydarzenia 03-09-2019

Prof. Ewa Guzik-Makaruk, Prodziekan ds. Nauki na Wydziale Prawa, otrzymała nagrodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej.

Uroczystość odbyła się 3 września, nagrody wręczał wiceminister Jarosław Zieliński. Prof. Guzik-Makaruk jest pierwszym pracownikiem Uniwersytetu w Białymstoku, który otrzymał tę nagrodę. Na uwagę zasługuje także fakt, że wyróżnienie to nie zostało dotychczas przyznane prawnikowi.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji docenił w pracy prof. Guzik-Makaruk m.in. udział i kierowanie projektami naukowymi na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa. Ewa M. Guzik-Makaruk była kierownikiem w projektach takich jak „Przepadek przedmiotów i korzyści pochodzących z przestępstwa”, „Opracowanie systemu wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa osób niewidomych i słabowidzących ze szczególnym uwzględnieniem ruchu drogowego. Aspekty prawno-kryminologiczne i technologiczne”. Wykonała także m.in. projekty „Rozwiązania prawne i organizacyjno-techniczne w zwalczaniu przestępczości organizowanej oraz terroryzmu ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dowodów procesowych oraz instytucji świadka koronnego”, „Monitoring, identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli”, „Prawne i kryminologiczne aspekty wdrożenia i stosowania nowoczesnych technologii służących ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego” oraz „Nowoczesne technologie dla/w procesie karnym i ich wykorzystanie – aspekty techniczne, kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne”.


Fot.: Archiwum własne, strona internetowa MSWiA.