Prof. Izabela Święcicka członkiem Rady Wydawniczej czasopisma Applied and Environmental Microbiology

Prof. dr hab. Izabela Święcicka, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu w Białymstoku, została powołana na członka Rady Wydawniczej (editorial board) czasopisma Applied and Environmental Microbiology. Będzie w niej zasiadać do końca 2024 roku.

Applied and Environmental Microbiology jest wydawane przez American Society for Microbiology (ASM) od 1953 roku. W kręgach mikrobiologów to czasopismo jest uznawane za jedno z najbardziej prestiżowych na świecie. W Applied and Environmental Microbiology publikowane są przełomowe prace, m.in. z zakresu mikrobiologii stosowanej, ekologii mikroorganizmów, genetyki bakterii.

Prof. Święcicka kieruje Katedrą Mikrobiologii i Biotechnologii na Wydziale Biologii UwB. Zajmuje się genetycznymi aspektami patogenności wybranych gatunków bakterii, strukturą genetyczną i filogenezą środowiskowych populacji bakterii oraz alternatywnymi metodami walki z bakteriami. Jest autorką ponad 70 publikacji naukowych o tej tematyce.