Prof. Izabela Święcicka, prorektor UwB, z nominacją profesorską!

Data wydarzenia 26-10-2016

Prof. Izabela Święcicka, prorektor Uniwersytetu w Białymstoku ds. nauki, odebrała dziś z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy nominację profesorską. Serdecznie gratulujemy!

Prof. dr hab. Izabela Święcicka kieruje Zakładem Mikrobiologii w Instytucie Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Jej zainteresowania badawcze to genetyczne aspekty patogenności wybranych gatunków bakterii, struktura genetyczna i filogeneza środowiskowych populacji bakterii, a także alternatywne metody walki z bakteriami. Była stypendystką Fundacji Fulbrighta oraz Polskiej Sieci Biologii Komórkowej i Molekularnej UNESCO/PAN. Odbyła staże naukowe m.in. na takich uczelniach jak: University of California, Riverside, USA; Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgia; Fraunhofer Institute, Leipzig, Niemcy;
IBM, Yorktown Heights, USA. Jest autorką ponad 60 publikacji naukowych, w swoim dorobku ma także patent. Od 2010 r. jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu w Białymstoku.