Prof. Jerzy Eisler gościem Spotkań z Mistrzami na UwB

Data wydarzenia 18-05-2021

Wybitny historyk dziejów najnowszych, prof. dr hab. Jerzy Eisler z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie będzie gościem najbliższego Spotkania z Mistrzami na Uniwersytecie w Białymstoku. 18 maja 2021 r. o godzinie 11:00 wygłosi wykład pt. "Trzy czerwce w PRL: 1956, 1976, 1989".  Wydarzenie będzie transmitowane w internecie.

Organizatorami spotkań są Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych największej podlaskiej uczelni oraz Polskie Towarzystwo Historyczne. Cykl wspiera finansowo Województwo Podlaskie.   

Zapowiadając swoją prelekcję, prof. Eisler przypomina: „W tradycji Polski rządzonej przez komunistów utarło się rozmaite bunty społeczne oraz polityczno-społeczne kryzysy władzy określać (zwykle pisanymi wielką literą) nazwami miesięcy, łączonymi z tymi konkretnymi wydarzeniami. Tworzą one specyficzny „polski kalendarz”: Czerwiec 56, Październik tego samego roku, Marzec ‘68, Grudzień ‘70, znowu Czerwiec w 1976 r., Sierpień i jeszcze jeden Grudzień w 1981. Jakże trudno przecenić ich znaczenie i rolę w naszej najnowszej historii! Ale określenia te należą do swoistej magii języka politycznego, gdyż raczej zamazują, niż cokolwiek wyjaśniają i w żadnym razie nawet nie próbują opisywać i objaśniać, kryjących się za nimi wydarzeń. Co więcej, były niejednokrotnie rozciągnięte w czasie poza konkretny „polski miesiąc”. Z nazwami poszczególnych z nich wiązały się też ogromne emocje (czasem wręcz martyrologia), co wynikało z tego, że symbolizowały one dramatyczną, niekiedy niestety nawet krwawą walkę o własną podmiotowość, znaczących odłamów polskiego społeczeństwa, zmagającego się z dyktatorską, narzuconą mu z zewnątrz władzą.”


Prelekcję można będzie śledzić za pośrednictwem
fejsbukowego profilu WHiSM, a także na kanale YouTube, gdzie przewidziana jest dyskusja (na czacie).


Prof. dr hab. Jerzy Eisler urodził się 12 czerwca 1952 r. w Warszawie. Od 2002 r. jest dyrektorem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Od ponad czterdziestu lat pozostaje związany z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk, w którym od początku roku 2011 kieruje Zakładem Badań nad Dziejami Polski po 1945 roku. Jest autorem, współautorem lub redaktorem blisko trzydziestu książek, a także ponad sześciuset recenzji oraz artykułów naukowych i popularno-naukowych. Od dziesięciu lat jest członkiem Redakcji „Kwartalnika Historycznego”, a od momentu powstania w 1993 r. rocznika (pierwotnie nieregularnego czasopisma) „Polska 1944/45-1989. Studia i materiały” jest członkiem jego redakcji. Od kilkunastu lat jest członkiem Rady Naukowej IH PAN, a obecnie także Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych PAN. Odznaczony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego srebrnym medalem „Gloria Artis”, a przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi (2010 r.) i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013).

To już 4. Spotkanie z Mistrzami organizowane przez Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB. Skierowane są one przede wszystkim do uczniów, nauczycieli, studentów i wykładowców akademickich. Jak mówią organizatorzy, wykłady są również formą wprowadzenia społeczności podlaskiej do największego wydarzenia w środowisku historyków – XXI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, który w 2024 roku odbędzie się właśnie w Białymstoku.