Prof. Larisa Raciburskaya gościem „Prelekcji Mistrzów” na UwB

Data wydarzenia 10-04-2019

„Nowe procesy w słowotwórstwie języka rosyjskiego” – to tytuł wystąpienia, jakie wygłosi prof. dr hab. Larisa Raciburskaya podczas najbliższego spotkania cyklu "Prelekcje Mistrzów". Odbędzie się ono 12 kwietnia 2019 r. (piątek) o godz. 10.00 w auli Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku.

Wstęp wolny.

„Prelekcje Mistrzów” na Wydziale Filologicznym UwB to cykl wykładów gościnnych skierowany do wykładowców akademickich, studentów, doktorantów, nauczycieli i uczniów, ale również do wszystkich humanistów zainteresowanych tematami będącymi przedmiotem dociekań i badań najświetniejszych twórców i uczonych z kraju i zagranicy. Wykładowcami są wybitni profesorowie, pisarze, ludzie sztuki, przedstawiciele kultury, słowem: twórcy wyznaczający kierunki rozwoju współczesnej humanistyki.

Prof. dr hab. Larisa Raciburskaya kieruje Katedrą Współczesnego Języka Rosyjskiego Instytutu Filologii i Żurnalistyki Państwowego Uniwersytetu im. Łobaczewskiego w Niżnym Nowogrodzie (Rosja). Jest członkiem Komisji Słowotwórstwa oraz Komisji Socjolingwistyki afiliowanej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. To autorka i współautorka kilkuset publikacji (monografii, słowników, encyklopedii, podręczników, artykułów i in.) z zakresu badań nad współczesnym językiem rosyjskim. Do głównych obszarów jej zainteresowań naukowych należą mediolingwistyka i socjolingwistyka, ze szczególnym uwzględnieniem neologii oraz procesów słowotwórczych w ruszczyźnie XXI wieku.

Wykład zostanie wygłoszony w języku rosyjskim (tytuł oryginalny: Новые процессы в словообразовании русского языка).