Prof. Piotr Biłos z mistrzowską prelekcją na UwB

Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Prelekcje Mistrzów”. 1 czerwca o godz. 11.30 w auli Wydziału prelekcję pt. "Literatura z rzeczywistość" wygłosi prof. Piotr Biłos z INALCO.

Spotkanie poprowadzi dr hab. Anna Janicka, prof. UwB (Katedra Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych).

Piotr Biłos – urodzony w roku 1977 w Katowicach, dzieciństwo spędził między Algierią, Marokiem i Polską, później we Francji. Profesor dr hab., kieruje polonistyką na paryskim Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), gdzie był współodpowiedzialny za katedrę studiów translatologicznych i gdzie wykłada teorię literatury (w 2017 roku obchodzona była uroczystość stulecia zajęć polonistycznych w INALCO). Magister literatury francuskiej i porównawczej – Sorbona, były profesor "agrégé”; doktorat (przygotowując go, rok spędził w Krakowie na UJ) i habilitację obronił na INALCO. Stworzył sekcję polską w ramach LEA (języki stosowane) na uniwersytecie Lyon III Jean Moulin. Prowadził także zajęcia w Ecole Normale Supérieure w Lyonie, a obecnie jest szefem komisji rekrutacyjnej tej uczelni w zakresie języka polskiego. We Francji, we wpływowym „Classiques Garnier”, ukazały się jego książki promujące światowy wymiar polskiej literatury: Exil et modernité: vers une littérature conçue à l’échelle du monde / Wygnanie i nowoczesność: ku literaturze w skali świata (Paryż 2012) oraz Les jeux du „je”. Construction et déconstruction du récit romanesque chez Wiesław Myśliwski / Gry z „ja”. Konstrukcja i dekonstrukcja wypowiedzi powieściowej u Wiesława Myśliwskiego (Paryż 2016). W Polsce w 2017 roku krakowski „Znak” opublikował jego monografię Powieściowe światy Wiesława Myśliwskiego. Napisał także dla francuskojęzycznego odbiorcy krótką historię Polski: La Pologne précis d'histoire (“Editions Spotkania" 2018). Autor wielu artykułów o literaturze – pisał o Wisławie Szymborskiej, Andrzeju Kuśniewiczu, Josephie Conradzie, Czesławie Miłoszu, Aleksandrze Wacie, Gustawie Herlingu, Henryku Sienkiewiczu, Tadeuszu Boyu-Żeleńskim, Zbigniewie Herbercie, Konstandinosie Kawafisie, Jacku Milewskim, Jerzym Krzysztoniu, Brunonie Schulzu, Karolu Irzykowskim, Magdalenie Tulli, Szczepanie Twardochu i Jacku Dehnelu; autor studiów o poezji powstańczej, translatologii, historii oraz koncepcji komparatystyki w Polsce, organizator licznych sesji naukowych. Stale współpracuje z lubelskim „Akcentem” - o antologii „Akcentu” Pogranicze kultur i narodów. Polska, Europa, Ameryka napisał esej Pogranicze, humanizm a polska racja stanu.