Prof. Robert Ciborowski wybrany na rektora UwB na kadencję 2020-2024

Data wydarzenia 05-06-2020

Prof. dr hab. Robert Ciborowski będzie nadal rektorem Uniwersytetu w Białymstoku. Tak zdecydowało dziś (5.06.2020) Kolegium Elektorów największej podlaskiej uczelni.

Po raz pierwszy w historii UwB wybory odbyły się zdalnie. Prof. Ciborowski otrzymał 93 spośród 98 ważnie oddanych głosów. Był jedynym kandydatem na to stanowisko.

Prof. dr hab. Robert Ciborowski jest ekonomistą, kieruje Katedrą Ekonomii Politycznej na Wydziale Ekonomii i Finansów. Od początku drogi naukowej związany jest ze środowiskiem Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych (1998), doktora habilitowanego nauk ekonomicznych (2005) i profesora nadzwyczajnego (2006). W roku 2018 uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Zainteresowania naukowe prof. Ciborowskiego obejmują rozwój gospodarczy, ekonomikę innowacji i transferu technologii oraz Austriacką Szkołę Ekonomii. W swoim dorobku ma ok. 100 publikacji (w tym monografie, artykuły, podręczniki). Wypromował kilkuset magistrów i 7 doktorów. Uczestniczył - jako ekspert i zarządzający - w szeregu projektów badawczych o charakterze regionalnym, krajowym i międzynarodowym, związanych z rozwojem gospodarczym, innowacjami i transferem technologii.

Pierwsza kadencja rektorska prof. Ciborowskiego rozpoczęła się w 2016 r. Wcześniej (2012– 2016) był prorektorem UwB ds. ekonomicznych. Pełnił też funkcję dziekana (2005-2012) oraz prodziekana (2002-2005) Wydziału Ekonomii i Zarządzania (obecnie Wydział Ekonomii i Finansów).

Jak zapowiedział w swoim programie wyborczym, zasadniczym celem najbliższej kadencji będzie utrzymanie stabilności finansowej uczelni oraz pozyskiwanie dodatkowych środków na rozwój. W planach prof. Roberta Ciborowskiego znalazło się też m.in. dodatkowe wsparcie dla pracowników o najlepszych wynikach naukowych, dalsza informatyzacja zarządzania, czy zwiększenie nakładów na poprawę wyposażenia wykorzystywanego w procesie dydaktycznym, w tym na szersze wykorzystywanie nowoczesnych technologii.