Prof. Wojciech Śleszyński odebrał nominację profesorską

Data wydarzenia 02-04-2019

Prof. Wojciech Śleszyński, prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu w Białymstoku, odebrał nominację profesorską z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy. Uroczystość odbyła się dziś (2.04.2019) w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Prof. Wojciech Śleszyński kieruje Zakładem Stosunków Politycznych w Instytucie Historii i Nauk Politycznych UwB. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół dziejów ziem północno-wschodnich II Rzeczypospolitej i stosunków polityczno-społecznych na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w XX i XXI wieku.

We władzach rektorskich Uniwersytetu w Białymstoku zasiada od 2016 roku. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora Instytutu Historii i Nauk Politycznych oraz dziekana Wydziału Historyczno-Socjologicznego.

Więcej o uroczystości na stronie internetowej.

fot. Eliza Radzikowska-Białobrzewska / KPRP (źródło)