Prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

Data wydarzenia 09-10-2015
Prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski, dziekan Wydziału Prawa UwB na mocy postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2015 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie kryminologii, za zasługi w działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania przestępczości.

Prof. Pływaczewski odebrał odznaczenie 2 października 2015 r., podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2015/2016 w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, z rąk gen. insp. Krzysztofa Gajewskiego – Komendanta Głównego Policji. 

Order Odrodzenia Polski ustanowiony został w 1921 r. i nadawany jest za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną, za wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.