Profesor Andrzej Mencwel opowie na Uniwersytecie w Białymstoku o zanikaniu kultury chłopskiej

Data wydarzenia 13-04-2018

Prof. Andrzej Mencwel - historyk literatury i kultury polskiej, krytyk, eseista i publicysta, 16 kwietnia 2018 (poniedziałek) będzie gościł na Uniwersytecie w Białymstoku.

O godz. 15.30, w sali nr 158 Wydziału Filologicznego, rozpocznie się spotkanie autorskie połączone z promocją jego najnowszej książki pt. Toast na progu. Jak można przeczytać w opisie publikacji na stronie Wydawnictwa Literackiego, „jest to współczesna opowieść biograficzna. Jej głównym bohaterem jest zmarły przed kilku laty przyjaciel autora, który był  światłym  rolnikiem, dumnym ze swej zawodowej sprawności i gospodarczych  osiągnięć. Był też jednym z ostatnich prawdziwych chłopów, uosobieniem stanowej godności i cnoty obywatelskiej. Wspomnienie o nim uprzytamnia autorowi, że w niedawno minionym czasie zeszli z tego świata inni jego sąsiedzi i sąsiadki, autentyczni w chłopskim człowieczeństwie, oryginalni w osobowych rysopisach, wypełniających kolejne rozdziały tej opowieści”.

Zanikanie kultury chłopskiej, a także potrzeba ochrony niematerialnego i materialnego dziedzictwa narodowego związanego z obszarami wiejskimi, będą też tematem wykładu otwartego prof. Andrzeja Mencwela. Tytuł wystąpienia brzmi Przedwiośnie czy potop, czyli co jest do zrobienia? To spotkanie rozpocznie się o godz. 11.30 w auli Wydziału Filologicznego UwB.

Działalność naukowa prof. Mencwela związana jest przede wszystkim z Uniwersytetem Warszawskim (także Filią UW w Białymstoku, gdzie przez szereg lat dojeżdżał). Od 1976 roku jest pracownikiem naukowym Katedry Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki UW (kierował Katedrą w latach 1991–1998). Od 1998 do 2005 roku był dyrektorem Instytutu Kultury Polskiej, a następnie przewodniczącym Rady Naukowej IKP (2005–2008). Jest autorem wielu książek: Sprawa sensu (1971), Stanisław Brzozowski – kształtowanie myśli krytycznej (1976), Widziane z dołu (1980), Etos lewicy. Esej o narodzinach kulturalizmu polskiego (1990, 2009), Przedwiośnie czy potop. Studium postaw polskich w XX wieku (1997, Nagroda PEN-Clubu im. Jana Strzeleckiego), „No! Io non sono morto…” Jak czytać „Legendę Młodej Polski” (2001), Kaliningrad, moja miłość (2003, przekłady niemiecki i rosyjski), Wyobraźnia antropologiczna. Próby i studia (2006, Nagroda im. Jana Baudouina de Courtenay, przekłady ukraiński i serbski), Stanisław Brzozowski. Postawa krytyczna. Wiek XX (2014). W latach 1988-2011 był redaktorem serii podręczników akademickich „Wiedza o kulturze”. Od 2005 roku - redaktor naukowy serii „Communicare” Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego (źródło - http://ikp.uw.edu.pl).

Fot. - Anna Kowalska / Muzeum Literatury