Projekt NO AUTism! laureatem rankingu INNOWACJE 2018

Data wydarzenia 07-06-2019

Projekt NO AUTism!, realizowany na Wydziale Prawa UwB, zwyciężył w kategorii „Innowacje społeczne” XII edycji rankingu INNOWACJE. Konkurs  organizowany jest przez redakcję Kuriera Porannego oraz Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Białystok. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 6 czerwca 2019 r.  w auli Instytutu Biologii UwB - Uniwersytet w Białymstoku jest bowiem partnerem wydarzenia.

Projekt NO AUTism! (pełna nazwa: Projekt NO AUTism! Kształcenie i rozwój personalny doktoranta z autyzmem - status quo i interdyscyplinarna optymalizacja perspektyw społecznych i zawodowych) to projekt o charakterze społecznym i zarazem naukowym, wspierający edukację i rozwój osobisty Macieja Oksztulskiego – doktoranta na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Maciej Oksztulski to pierwszy niemówiący autysta w Polsce, który zdał maturę i dostał się na studia prawnicze, a po ich ukończeniu rozpoczął studia doktoranckie. Zarówno studia magisterskie, jak i doktoranckie były ogromnym wyzwaniem dla niego, jego bliskich oraz władz i kadry wydziału. Projekt NO AUTism! zrodził się na bazie doświadczeń i wniosków płynących z pierwszych lat edukacji wyższej Macieja Oksztulskiego.

Interdyscyplinarny zespół kierowany przez prof. Macieja Perkowskiego postanowił z jednej strony umożliwić Maciejowi Oksztulskiemu dalszy rozwój osobisty, dotyczący w szczególności nowych metod i technik komunikowania się z otoczeniem, zdobywania i prezentowania zdobytej wiedzy. Z drugiej strony celem projektu jest upowszechnienie wypracowanych metod pracy z niemówiącym studentem autystycznym, jej rezultatów, ale też ukazanie sytuacji takiego studenta w szerszym kontekście – zwłaszcza w odniesieniu do prawa polskiego i międzynarodowego dotyczącego osób z niepełnosprawnościami i ich kształcenia.

- Naprawdę innowacyjnym elementem tego zespołu jest pozytywny wpływ. Przy Maćku stajemy się lepsi, wydobywamy z siebie takie cechy, których zwykła konkurencyjność, walka o byt nie wyzwala… - powiedział podczas gali prof. Maciej Perkowski. - Doszliśmy do wniosku, że nie chodzi o to żeby osobie z autyzmem pomagać humanitarnie, tylko żeby potraktować ją jako szansę dla nas (społeczeństwa i gospodarki), że ma w sobie atuty, których inni nie mają i dotarcie do tych przewag konkurencyjnych, które ma nad innymi – to jest właśnie wyzwanie! – dodał.

Projekt realizowany jest od 2016 roku i otrzymał wsparcie programu Santander Universidades realizowanego w Polsce przez Bank Zachodni WBK. Dzięki temu sfinansowany został m.in. zakup sprzętu komputerowego, w tym laptopa ze specjalistycznym oprogramowaniem (syntezator mowy) na potrzeby doktoranta, zajęcia logopedyczne, a także jego wyjazd badawczo-naukowy do USA (wizyta studyjna w Syracuse University). Maciej Oksztulski i towarzyszący mu członkowie zespołu projektu spotkali się tam ze specjalistami ds. praw osób z niepełnosprawnościami oraz ekspertów ds. komunikacji z osobami ze spektrum autyzmu, m.in. prof. Michaelem Schwartzem (dyrektorem Disability Rights Clinic at the College of Law)  i prof. Christine Ashby (kieruje Instytutem Komunikacji i Integracji na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu w Syracuse).

Pierwszy etap Projektu NO AUTism! zakończył się w 2018 r. Maciej Oksztulski przygotował rozprawę doktorską, aktualnie przygotowuje się do jej obrony. Więcej o wynikach rankingu: https://poranny.pl/innowacje-2018


O Maćku Oksztulskim przeczytacie w: Twarze UwB: Codziennie udowadnia, że chcieć – to móc,
więcej o projekcie NO AUTism! przeczytacie na stronie Wydziału Prawa UwB.