Promieniotwórczość naturalna – wyniki pomiarów na Wydziale Fizyki UwB

Data wydarzenia 16-03-2018

Jakie promieniowanie wydzielają np. grzyby jadalne, popiół z drewna lub węgla, albo materiały budowlane, takie jak beton, gips czy marmur? I czy należy się go bać? O tym opowie prof. Eugeniusz Żukowski z Uniwersytetu w Białymstoku podczas otwartego seminarium, które odbędzie się 20 marca 2018 r. (wtorek) o godzinie 13.15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB.

Źródłem promieniowania jest nie tylko medycyna nuklearna czy też udogodnienia cywilizacyjne wykorzystujące promieniowanie różnego typu. Także nasze środowisko naturalne jest lekko promieniotwórcze. Źródłem tła promieniowania naturalnego (zmiennego dla różnych obszarów Ziemi) jest np. promieniowanie kosmiczne, radon w powietrzu, promieniowanie radioaktywnych pierwiastków z gleby i wody.

W swojej prezentacji prof. Eugeniusz Żukowski przedstawi wyniki kilkuletnich pomiarów tła naturalnego w laboratoriach Wydziału Fizyki UwB oraz promieniowania wybranych próbek uważanych za materiały o podwyższonej radioaktywności. Do ich uzyskania został wykorzystany nowoczesny system spektrometrii promieniowania gamma – Genie 2000. Niektóre wyniki fizycy uzyskali niejako przy okazji prowadzonych przez siebie badań spektrometrycznych – nie mają one dużej wartości naukowej, są za to źródłem ciekawej wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości.