Promocja książki o białostockich „Kontrastach”

Data wydarzenia 25-02-2019

Zespół Badań Regionalnych Wydziału Filologicznego UwB i Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku zapraszają na spotkanie promocyjne książki Białostockie „Kontrasty”. Szkice i materiały. Odbędzie się ono 1 marca (piątek), o godz. 18.00 w Uniwersyteckim Centrum Kultury (kampus przy ul. Ciołkowskiego). Wstęp wolny.

Książka, pod redakcją dr hab. Magdaleny Roszczynialskiej (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) i dr Katarzyny Sawickiej-Mierzyńskiej (Uniwersytet w Białymstoku), ukazała się w 2018 roku w ramach cyklu wydawniczego "Biała Seria. Podlaski Regionalizm Literacki".

„Kontrasty” – to miesięcznik wydawany w Białymstoku w latach 1965-1990. W ciągu 25 lat istnienia pismo ewoluowało od periodyku dokumentującego białostockie życie artystyczne, literackie i społeczne do miesięcznika o ogólnokrajowej renomie, w którym publikowali najwybitniejsi polscy reportażyści, m.in. Ryszard Kapuściński, Hanna Krall, Melchior Wańkowicz, Małgorzata Szejnert, Janusz Niczyporowicz. Nie oznaczało to rezygnacji ze związków z regionem – tematem wielu zamieszczanych na łamach „Kontrastów” tekstów była północno-wschodnia Polska.

Poświęcona miesięcznikowi publikacja zawiera artykuły naukowe autorstwa Jadwigi Sadowskiej, Jolanty Sztachelskiej, Elżbiety Dąbrowicz, Katarzyny Sawickiej-Mierzyńskiej, Magdaleny Roszczynialskiej, Danuty Zawadzkiej i Joanny Szydłowskiej, ale także wywiady – z Ewą Krzemińską, Krystyną Konecką, Tadeuszem Gajlem, Jerzym Muszyńskim, Piotrem Sawickim, Małgorzatą Szejnert i Markiem Kusibą. Czytelnicy znajdą w niej także esej o Dionizym Sidorskim, wspomnienie Janusza Wiertela i Aleksandry Ziółkowskiej-Boehm oraz aneks, w którym znalazły się listy i dokumenty udostępnione przez Dionizego Sidorskiego.

Refleksjami o pracy nad publikacją i samych „Kontrastach” podzielą się badaczki oraz bohaterki i bohaterowie przeprowadzonych przez nie wywiadów. Spotkanie poprowadzi Dorota Sokołowska. Jego uczestnicy będą mogli otrzymać bezpłatny egzemplarz książki (liczba egzemplarzy ograniczona).

Publikacja została wydana przez Fundację Uniwersytetu w Białymstoku dzięki środkom z budżetu Miasta Białystok, Wydziału Filologicznego UwB i Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.


Plakat promujący wydarzenie: