Promocja książki o XVIII-wiecznym Białymstoku w Uniwersyteckim Centrum Kultury

Data wydarzenia 04-04-2019

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia serdecznie zaprasza na promocję książki „Stało się to przy obecności naszego urzędu miejskiego białostockiego… Białostocka księga miejska (1744-1794)” pod redakcją Moniki Kozłowskiej, Łukasza Baranowskiego i Jakuba Grodzkiego.

Spotkanie odbędzie się 10 kwietnia 2019 r. o godz. 17.00 w Uniwersyteckim Centrum Kultury przy ul. Ciołkowskiego 1L (kampus). Wstęp wolny.

Książka ta jest nową publikacją źródłową, przygotowaną przez doktorantów Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu w Białymstoku. Przybliża ona czytelnikom nie tylko działalność samorządu miejskiego, ale przede wszystkim ukazuje codzienne życie mieszkańców osiemnastowiecznego Białegostoku. W najstarszej zachowanej księdze miejskiej odnajdziemy opisy spraw natury administracyjnej, handlowej, jak również kryminalnej. To właśnie te ostatnie przynoszą barwny opis ówczesnej rzeczywistości.


Książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Prezydenta Miasta Białegostoku.