Prorektorzy na kadencję 2016-2020

Data wydarzenia 26-04-2016

26 kwietnia Kolegium Elektorów UwB wybrało prorektorów na kadencję 2016-2020. Wszyscy kandydaci zaproponowani przez rektora elekta dr. hab. Roberta Ciborowskiego, prof. UwB, uzyskali poparcie. Zakres kompetencji nowo wybranych prorektorów zmieni się nieco w porównaniu z obecną kadencją władz uczelni.

Prorektor ds. nauki została dr hab. Izabela Święcicka, prof. UwB. Będzie zajmowała się m.in. sprawami związanymi z rozwojem kadry naukowej, publikacjami, grantami i projektami badawczymi, a także wynalazczością, ochroną patentową i wdrożeniami.

Prorektorem ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej został dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB. Do jego zadań będzie należało m.in. inicjowanie i nadzór nad umowami o współpracy oraz programami międzynarodowymi, ale także rozwój informatyzacji uczelni oraz wdrażanie strategii rozwoju UwB.

Prorektorem ds. kształcenia będzie dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB. W jego kompetencjach znajdzie się m.in. kreowanie polityki edukacyjnej uczelni, organizacja dydaktyki i nadzór nad jej jakością oraz sprawy związane z akredytacją kierunków studiów.

Prorektorem pozostanie dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB, który tę funkcję pełni także obecnie. W nowej kadencji jako Prorektor ds. studenckich zajmie się m.in. nadzorem nad rekrutacją, a także działalnością studenckich organizacji i kół naukowych, sprawami socjalno-bytowymi, stypendiami, praktykami studenckimi, a także krajową i zagraniczną wymianą studentów.

Nowe władze rektorskie rozpoczną urzędowanie 1 września.

 

Galeria: (kliknij)