Przedstawiciele władz polskich uniwersytetów obradują na UwB

Data wydarzenia 16-05-2019

Stan prac nad wdrażaniem Ustawy 2.0 na uczelniach oraz plany resortu szkolnictwa wyższego i nauki – to najważniejsze tematy obrad Uniwersyteckiej Komisji Nauki. Przedstawiciele władz rektorskich blisko 20 uniwersytetów z całej Polski spotkali się na Uniwersytecie w Białymstoku.


UKN to jedna z komisji Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP). W jej skład wchodzą głównie prorektorzy odpowiedzialni za sprawy nauki, a spotkania odbywają się kilka razy do roku. Przewodniczącym UKN jest prof. Stanisław Kistryn, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Obrady w Białymstoku rozpoczęły się 16 maja 2019 (czwartek) i potrwają 2 dni. Witając gości, prof. Robert Ciborowski, rektor Uniwersytetu w Białymstoku, podziękował członkom UKN za wybór największej podlaskiej uczelni na miejsce spotkania. Scharakteryzował też krótko obszar naukowej działalności UwB, która – jak mówił – w dużej mierze odzwierciedla specyfikę gospodarki, kultury i walorów przyrodniczych regionu.

W spotkaniu wzięła udział dr Anna Budzanowska, dyrektor generalna Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Poinformowała uczestników m.in. o procedurach i harmonogramie działań związanych z wyłonieniem uczelni badawczych, które - zgodnie z ministerialnymi zapowiedziami - będą otrzymywać w najbliższych latach zwiększone subwencje. Mówiła także o pracach nad nowym programem ministra pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Nauki, a także o tym, że resort czyni starania, by Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) stał się programem rządowym, z większą liczbą i częstotliwością konkursów grantowych.  

Dyskusję pierwszego dnia obrad zdominowały tematy związane z wdrażaniem tzw. Konstytucji dla Nauki. Przedstawiciele uniwersytetów dzielili się informacjami o stanie prac nad statutami uczelni oraz ich przyszłej strukturze. Sygnalizowali problemy dotyczące np. interpretacji zapisów rozporządzenia w sprawie nowych zasad ewaluacji. Rozmowy pokazały też, że bardzo wiele obaw budzi tempo prac nad listą czasopism punktowanych, która jest kluczowa w kontekście oceniania uczelni. Dyrektor Budzanowska poinformowała, że „w wersji optymistycznej”, jak się wyraziła, lista powinna być gotowa we wrześniu.

Jednym z tematów poruszonych podczas obrad było tworzenie wprowadzonych Ustawą 2.0 szkół doktorskich. Z deklaracji przedstawicieli uniwersytetów wynika, że nowa formuła odbije się na liczbie doktorantów, która zostanie radykalne zmniejszona. Podsumowując dyskusję prof. Kistryn wyraził obawę, że taka sytuacja wpłynie negatywnie na strukturę kadry akademickiej w przyszłości.

Pierwszy dzień obrad zakończyła prezentacja nowego projektu Fundacji Edukacyjnej PERSPEKTYWY – „International Visibility Project”. O jego założeniach i działaniach mówił Waldemar Siwiński, prezes tej organizacji. W piątek członkowie UKN spotkają się z dr. Marcinem Lianą, zastępcą dyrektora Narodowego Centrum Nauki.  Sponsorem obrad jest Bank Millennium S.A.