Przedstawiciele władz UwB uhonorowani przez Policję

Data wydarzenia 08-02-2019

W Uniwersyteckim Centrum Kultury wystawiony dziś (8.02.2019) został spektakl patriotyczno–historyczny pt. „Służba”, w wykonaniu aktorów Amatorskiej Sceny Policyjnej „Na posterunku”. Został przygotowany z okazji 100. rocznicy powołania Policji Państwowej.

Jak mówili organizatorzy wydarzenia, przedstawienie jest opowieścią o trudnych wyborach, służbie i odpowiedzialności za kraj oraz współobywateli, jest podróżą przez historię polskiej Policji Państwowej. Sam teatr ma charakter środowiskowy – skupia policjantów i pracowników cywilnych tej formacji, a także członków ich rodzin i przyjaciół. O jego utworzeniu i działalności mówiła insp. dr Iwona Klonowska, Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej KGP. Podkreśliła, że spektakl jest formą popularyzowania wiedzy o Policji i jej historii i cieszy się, że można było pokazać go także w Białymstoku:

- Nie udałoby się, gdyby nie wspaniali ludzie, którzy nas tu zaprosili. A kto się nam szczególnie zasłuży, jest honorowany pamiątkowym znaczkiem naszego teatru.

Takie odznaczenie w imieniu prof. Roberta Ciborowskiego, rektora UwB, odebrała prof. Izabela Święcicka, prorektor ds. nauki. Uhonorowany został także zastępca kanclerza, mgr inż. Wojciech Pilichowski.

Uniwersytet w Białymstoku współpracuje z Policją w wielu obszarach, także w zakresie edukacji i twórczości artystycznej (m.in. przy takich inicjatywach, jak Festiwal Małych Form Teatralnych pod hasłem „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi”).