Przełamywanie barier - warsztaty na Wydziale Pedagogiki i Psychologii

Data wydarzenia 23-10-2017

19 października 2017 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB odbyło się spotkanie członków Naukowego Koła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, działającego przy Katedrze Pedagogiki Specjalnej, z wychowankami Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu. Celem spotkania była integracja dziewcząt, przebywających na co dzień w ośrodku, ze środowiskiem akademickim.

Ważnym elementem spotkania były warsztaty. Studenci przygotowali zajęcia integracyjne, natomiast wychowanki Centrum - zajęcia instruktażowe poświęcone twórczym formom resocjalizacji, np. wykonywania poduszek czy obrazów. Takie spotkania pozwalają na przełamanie mentalnych i społecznych barier dotyczących młodzieży wychowywanej w warunkach instytucjonalnych, traktowanej często jako gorsza, trudna, co prowadzi do procesu stygmatyzacji społecznej.Prowadząc zajęcia z wychowankami oraz rozmowy z wychowawcami, członkowie Naukowego Koła Pedagogiki Resocjalizacyjnej mogli w praktyce poznawać metody pracy z trudną młodzieżą oraz specyfikę pracy w przyszłym zawodzie. 

Ciekawy materiał o tym nietypowym spotkaniu zaprezentowano również w programie "Obiektyw" TVP Białystok (ok. 15-tej minuty): 
https://bialystok.tvp.pl/34458839/19102017-godz1830