Przygotowanie studentów do pracy z młodzieżą. UwB liderem międzynarodowego projektu

Data wydarzenia 09-10-2019

Uniwersytet w Białymstoku jest liderem międzynarodowego projektu „SP YOUNG” (“Social Professions for Supporting Youth in a European Solidarity Context”). Na realizację przedsięwzięcia uczelnia zdobyła ponad 228 tys. euro w konkursie zorganizowanym przez Narodową Agencję Programu Erasmus+. Koordynatorem projektu jest dr hab. Krzysztof Sawicki z Wydziału Nauk o Edukacji.

Partnerami UwB są 3 uczelnie z zagranicy: Malmo Universitet ze Szwecji, Latvijas Kristiga Akademija z Łotwy i litewski Klaipedos Universitetas, a także Uniwersytet Warszawski.

Realizatorzy projektu zrealizują międzynarodowe badania porównawcze na temat sytuacji młodzieży. W oparciu o ich wyniki opracują i przetestują anglojęzyczny moduł kształcenia na studiach z pedagogiki i pracy socjalnej, który ma przygotować studentów do pracy z młodzieżą w globalizującym się społeczeństwie. Program obejmie zagadnienia od szeroko pojętej edukacji po interwencje resocjalizacyjne. Ponadto opracowany zostanie podręcznik i antologia tekstów dla studentów.

Ukoronowaniem projektu będzie Letnia Szkoła dla studentów uczelni objętych projektem, która odbędzie się w lipcu 2022 r. w Białymstoku.