Publikacja pracowników UwB w prestiżowym wydawnictwie Routledge

Dr Piotr Guzowski i prof. dr hab. Cezary Kuklo, redaktorzy przygotowanej przez pracowników Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych książki „Rodzina i jej gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w geografii europejskich struktur rodzinnych do połowy XX wieku”, podpisali umowę na publikację jej tłumaczenia na język angielski w prestiżowym brytyjskim, międzynarodowym wydawnictwie Routledge.

Wydawnictwo Routledge, będące częścią koncernu wydawniczego Taylor & Francis Group, znalazło się na liście II wydawnictw w wykazie ministerialnym. Książka pracowników Wydziału HiSM została opublikowana po polsku w 2014 r. i ukazała się w ramach serii publikacji przygotowanych przez Centrum Badań Struktur Społecznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej. Jej angielska wersja ukaże się w 2021 r.