Redefinicja jednostek miar SI – wykład otwarty na Wydziale Fizyki UwB

Data wydarzenia 17-05-2019

Mierzymy świat w sekundach, metrach czy kilogramach, ale skąd wiadomo, że metr to faktycznie metr, kilogram to kilogram, a sekunda to sekunda? Jak się ustala jednostki miar? I jak definiuje? Właśnie o tym we wtorek 21 maja 2019 r. opowie na Wydziale Fizyki UwB dr inż. Paweł Fotowicz z Głównego Urzędu Miar. Spotkanie odbędzie się o godz. 13.15 w sali 2011 Wydziału Fizyki (kampus przy ul. Ciołkowskiego).  

Pretekstem są zmiany w układzie SI. 20 maja, w Światowym Dniu Metrologii, w życie wejdą nowe definicje podstawowych jednostek miar, oparte na tzw. stałych fizycznych. Jak uzasadnia Generalna Konferencja Miar, nowe definicje wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społeczności międzynarodowej, aby oprzeć je na niezmiennych prawach natury (takich jak np. prędkość światła).

Wykład dr. inż. Pawła Fotowicza obejmuje historię systemu metrycznego, począwszy od wkładu jego pierwotnych twórców, uczonych francuskich Laplace’a i Lavoisiera, poprzez Konwencję Metryczną z 1875 roku, aż do roku 1960, w którym przyjęto Międzynarodowy Układ Jednostek Miar SI. Omawia losy wzorców materialnych metra i kilograma oraz wyjaśnia konieczność odejścia od nich, jako artefaktów definiujących jednostki miar, na rzecz nowych definicji uwzględniających fundamentalne odkrycia w dziedzinie fizyki.

Dr inż. Paweł Fotowicz zaprezentuje aktualne, nowe definicje wszystkich podstawowych jednostek miar. Nawiąże też do niedawnych wystąpień laureata nagrody nobla, profesora Klausa von Klitzinga, które miały miejsce w Paryżu i w Warszawie, a dotyczyły losów stałej von Klitzinga, w kontekście przyjętej redefinicji jednostek miar SI.