Rekrutacja pracowników UwB w ramach programu Erasmus+

Data wydarzenia 16-05-2017
UWAGA, pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku! Rekrutacja pracowników na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz w celach szkoleniowych odbędzie się w terminie 1-30.06. 2017. Formularz zgłoszeniowy oraz zaakceptowany przez wszystkie strony Mobility Agreement należy składać w Dziale Współpracy Międzynarodowej. 

Szczegółowe informacje oraz dokumenty są dostępne na stronie - http://uwb.edu.pl/wyjazdy-pracownikow.