Rektor Uniwersytetu w Białymstoku o nowym roku akademickim

Szanowni Państwo, Drodzy Współpracownicy, Studenci i Doktoranci,

już tylko kilka tygodni dzieli nas od rozpoczęcia nowego roku akademickiego. Wierzę, że powitamy go wspólnie, w murach naszej uczelni.

Stoję na stanowisku, że w roku akademickim 2021/2022 kształcenie w jak największym zakresie powinno być realizowane w tradycyjnej formule bezpośrednich kontaktów nauczycieli akademickich i studentów. Z zadowoleniem powitałem więc decyzję ministra edukacji i nauki o uchyleniu rozporządzenia z 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W praktyce oznacza to, że możemy szykować się do powrotu do sal wykładowych, pracowni i laboratoriów, co też czynimy. Przygotowania organizacyjne do przywrócenia zajęć akademickich na Uniwersytecie w Białymstoku w formie stacjonarnej trwają.

Bogatsi o doświadczenia mijającego roku akademickiego musimy jednak uwzględniać różne scenariusze kształcenia w najbliższych miesiącach. Bezpieczeństwo studentów i pracowników jest dla nas bardzo ważne, dlatego w razie potrzeby będziemy reagować elastycznie na rozwój sytuacji epidemicznej. Nie mogę wykluczyć, że w szczególnie uzasadnionych sytuacjach możliwe będzie realizowanie zajęć w formie hybrydowej lub zdalnej.

Mam nadzieję, że powrót w mury Uniwersytetu w Białymstoku będzie dla nas wszystkich radosnym wydarzeniem, a możliwość spotkań ze współpracownikami, nauczycielami akademickimi i studentami – źródłem wielu pozytywnych emocji.

 

Z wyrazami szacunku

Prof. Robert Ciborowski
rektor Uniwersytetu w Białymstoku